Japānā atklāta izstāde “Rīgas meistari”

30.09.2014. 17:29

27. septembrī, popularizējot Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu un atraktīvu tūrisma galamērķi Hokaido (Hokkaido), Higašikavas (Higashikawa) Tūrisma informācijas centrā tika atklāta fotoizstāde un Tautas lietišķās mākslas meistaru darbu izstāde „Rīgas meistari”. Izstādi atklāja Latvijas vēstniecības Japānā pārstāvniecības vadītāja vietniece Dana Rudāka, Higašikavas pilsētas domes priekšsēdētājs Kajs Hamabe (Kai Hamabe) un Latvijas goda konsuls Asahikavā (Asahikawa) Jošikadzu Inošita (Yoshikazu Inoshita). Klātesošie tika iepazīstināti ar Eiropas kultūras galvaspilsētu koncepciju, „Rīga 2014” programmas galvenajiem elementiem un ceļošanas iespējām uz Latviju.

Latviju un Hokaido salu vieno draudzīgas attiecības jau kopš 1992. gada, kad Latvijā ieradās žurnālists no laikraksta „The Hokkai Times”, lai uzrakstītu rakstu par tikko neatkarību atguvušām Baltijas valstīm. Pēc raksta publicēšanas daudziem vietējiem iedzīvotājiem radās interese par Latviju un tika nodibināta Higašikavas – Latvijas sadraudzības biedrība, kas jau ilgus gadus aktīvi atbalsta dažādus projektus kultūras apmaiņas, kā arī izglītības jomā. 2008. gadā Higašikavas un Rūjienas pilsētas parakstīja sadraudzības līgumu. Asahikavas pilsētā tika nodibināts Latvijas Goda konsulāts, kuru vada J. Inošita. Kopš 2010. gada Higašikavas pilsētas domē strādā arī starptautisko attiecību koordinators no Latvijas.

Tautas lietišķās mākslas meistaru darbu izstāde „Rīgas meistari” būs skatāma Higašikavas Tūrisma informācijas centrā  līdz 8. oktobrim.