Vēstniecības darbinieki

15.02.2018. 18:43
Margarita Tumane
Pirmā sekretāre

Ina Lanzberga
Vēstniecības tehniskā sekretāre       

Marina Solomatina
Sekretāre