Vēstniecības darbinieki

29.09.2020. 10:58

Laura Dzelzīte
Otrā sekretāre, konsulārā amatpersona

Lietvedes:
Ina Lanzberga
Marina Solomatina
Ieva Tunika