Dzīvesvietas deklarēšana ārvalstīs

16.04.2019. 09:12

Dzīvesvietas deklarēšana ārvalstīs

 

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir paziņot par savu, savu nepilngadīgo bērnu un personu, kuras atrodas tās aizgādnībā vai aizbildnībā, dzīvesvietas adresi ārvalstīs:

-          triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs;

-          30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas.

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski portālā latvija.lv, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija;
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Latvijas pārstāvniecībai ārvalstīs. Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija.

Lai paziņotu dzīvesvietas adresi ārvalstī klātienē vai pa pastu, ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums (lejuplādējams DOC formātā) vai jāuzraksta brīvas formas iesniegums, norādot datus par sevi un/vai savu nepilngadīgo bērnu (vārds, uzvārds, personas kods) un adresi ārvalstī

Dzīvesvietas deklarēšana ir bez maksas.