Izziņas

01.10.2019. 13:29

PIE DOKUMENTU IESNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ JĀUZRĀDA PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS - PASE VAI eID KARTE.

Latvijas vēstniecība Īrijā var izsniegt šādas izziņas:

Izziņas no Iedzīvotāju reģistra:

 • Izziņa par personas datiem Iedzīvotāju reģistrā;
 • Izziņa par aktuālu deklarēto, reģistrēto vai
  norādīto dzīvesvietu;  
 • Izziņa par ģimenes stāvokli.

Citas izziņas konsulārās amatpersonas kompetences ietvaros:

 • Izziņa par to, ka vēstniecībā iesniegti vai izprasīti dokumenti u.c.;
 • Izziņa par autovadītāja apliecības vai transportlīdzekļa reģistrācijas datiem no CSDD;
 • Izziņa no Sodu reģistra.

Lai saņemtu nepieciešamo izziņu, jāierodas vēstniecībā personīgi, uzrādot derīgu pasi vai personas apliecību, iesniedzot iesniegumu ar lūgumu izsniegt izziņu un veicot samaksu par konsulāro pakalpojumu (tikai ar maksājuma karti).

Cenrādis:

N.P.K.

PAKALPOJUMA   NOSAUKUMS

VALSTS NODEVA

KONSULĀRĀ   MAKSA

KOPĀ

1.

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra

     
 

2 stundu laikā

1 darba dienas laikā

€20

€10

 €40*

 €40*

 €60

 €50

 

5 darba dienu laikā

€5

€40*

€45

2.

Izziņa no Iedzīvotāju reģistra par aktuālu deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu  

     
 

2 stundu laikā

1 darba dienas laikā

€2,50

€2,50

€40*

€40*

€42,50

€42,50

 

5 darba dienu laikā

€2,50

€40*

€42,50

3.

Citas izziņas konsulārās amatpersonas kompetences   ietvaros, t.sk. daudzvalodu standarta veidlapa

 

---

 

 €40

 

 €40

4.

Izziņa par datiem no CSDD

---   €40

€40

5.

Izziņa no Sodu reģistra      
 

5 darba dienu laikā

2 darba dienu laikā

€4,27

€12,81

€40+€5,01

€40+€10,02

€49,28

€62,83

* Par izziņas no Iedzīvotāju reģistra izsniegšanu latviešu valodā tiek iekasēta tikai valsts nodeva.

Daudzvalodu standarta veidlapas visā Eiropas Savienības teritorijā tiek ieviestas kopš 2019. gada 16. februāra un to ieviešanas mērķis ir vienkāršot vienā dalībvalstī izdotu publisku dokumentu uzrādīšanu citās dalībvalstīs, novēršot nepieciešamību pēc dokumentu tulkošanas.

Daudzvalodu veidlapa tiek pievienota dalībvalsts iestādes izdotam publiskam dokumentam un tai nav juridiska spēka, kā arī tā nav lietojama atsevišķi bez publiskā dokumenta, uz kuru tā attiecas.

Daudzvalodu veidlapu var izsniegt šādiem Latvijas iestāžu izdotiem dokumentiem:

 1. Dzimšanas, laulības, miršanas apliecībai;
 2. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Iedzīvotāju reģistra par ģimenes stāvokli, par laulības faktu, par dzīvesvietu;
 3. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtam apliecinājumam, ka persona ir dzīva;
 4. Konkrētās pārstāvniecības izsniegtai izziņai no Sodu reģistra.

Par katru vienā svešvalodā izsniegtu daudzvalodu standarta veidlapu pārstāvniecībā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība – 40 EUR.

 

E-pakalpojumi:

Atrodoties ārvalstīs, personām ir iespēja saņemt dažāda veida izziņas, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv, tai skaitā:

 • par personas ģimenes stāvokli šeit.
 • par personas tiesisko statusu šeit.
 • par aktuālo personas apliecinošo dokumentu šeit.
 • par personai izsniegtu vadītāja apliecību šeit.
 • par transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību šeit.
 • par (ne)sodāmību šeit.

E-pakalpojuma ietvaros iespējams pieteikt izziņas, ja personai ir:

 •          Latvijas personas apliecība (eID karte ar elektronisko parakstu) un karšu lasītājs (lasītāju parasti var iegādāties jebkurā datortehnikas veikalā); vai arī ir
 •           pieeja internetbankai Latvijā reģistrētā bankā.