Vēstniecība

12.03.2018. 15:08

VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

 

Vilmārs HENIŅŠ

vēstnieks

 

 

Gints Serafinovičs

Otrais sekretārs

konsulārie jautājumi

 

Lāslo Kovečes (Lászlo Zoltán Kövecses)

vēstniecības sekretārs

 

Gābors Leņģels (Gábor Lengyel)

vēstniecības mājas pārvaldnieks