Vēstniecība

14.10.2020. 09:57

VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

 

Vilmārs HENIŅŠ

vēstnieks

 

Ieva Majore

Pirmā sekretāre

 

Baiba Bendika

lietvede

 

György Ádám Szenyita

vēstniecības sekretārs

 

Gābors Leņģels (Gábor Lengyel)

vēstniecības mājas pārvaldnieks