Vēstniecība

01.11.2019. 12:28

VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKI

 

Vilmārs HENIŅŠ

vēstnieks

 

 

Gints Serafinovičs

Otrais sekretārs

konsulārie jautājumi

 

György Ádám Szenyita

vēstniecības sekretārs

 

Gābors Leņģels (Gábor Lengyel)

vēstniecības mājas pārvaldnieks