Latvijas vēstnieks piedalās „Saprāta biedrības” un „Financial Times” diskusijā Budapeštā

29.10.2014. 17:57

28. oktobrī Latvijas vēstnieks Ungārijā Imants Lieģis piedalījās „The Common Sense Society” („Saprāta biedrība”) un avīzes „Financial Times” Budapeštas korespondenta Edija Kestera (Eddy Kester) vadītajā un kopīgi organizētajā pasākumā „Diskusijas ar diplomātiem”.

Vēstnieks klātesošajiem stāstīja un dalījās pieredzē par Latvijas neatkarības atgūšanu nevardarbīgajā „Dziesmotās revolūcijas” procesā, kā arī par Baltijas ceļa vēsturisko nozīmīgumu.

I. Lieģis uzsvēra politiskās aktualitātes un rūpes par drošību saistībā ar Krievijas izraisīto agresiju Ukrainā. Diskusiju laikā vēstnieks atbildēja uz jautājumiem par Latvijas prioritātēm gaidāmajā prezidentūrā ES Padomē, kā arī par kopējo drošības situāciju reģionā.

Pasākums bija sapulcējis ap 30 klausītāju, tajā skaitā studējošo jaunatni, kā arī dažādus vecāka gadagājuma interesentus.

Ar mērķi veicināt sabiedrības intelektuālo attīstību, saprātīgu un korektu dialogu Ungārijas politiskajā sfērā 2009. gada aprīlī Budapeštā tika dibināta „The Common Sense Society”. Biedrības dibinātāji - seši jaunieši - balstoties uz brīvprātības principiem, ieguldīja laika un finansiālos resursus tās darbības uzsākšanā. Biedrībai ir vairāk nekā 100 sekotāju. Tā rīko regulārus visplašākajai sabiedrībai atvērtus diskusiju forumus: debates, paneļdiskusijas, lekcijas, seminārus, tematiskas nodarbības, filmu skates un grāmatu atvēršanas svētkus. Lai popularizētu šos pasākumus, tiek piesaistīti arī masu mediji.