Vēstnieks Ungārijā sniedz lekciju „Reģiona drošības situācija Latvijas Prezidentūras ES Padomē priekšvakarā”

23.09.2014. 23:01

23. septembrī Latvijas vēstnieks Ungārijā Imants Lieģis Centrāleiropas Universitātē Budapeštā uzstājās ar lekciju „Reģiona drošības situācija Latvijas Prezidentūras ES Padomē priekšvakarā”. Vēstnieks uzsvēra Eiropas Kaimiņu politikas, it īpaši Austrumu partnerības, kā arī Centrālāzijas nozīmi un ES attiecības ar Krieviju.

I. Lieģis atzīmēja, ka 2015.  gada Rīgas Austrumu partnerības samita mērķis būs sniegt jaunu impulsu. Latvija ir interesēta sadarbībā ar Centrālāzijas valstīm drošības, izglītības un ilgtspējīgas attīstības jomās. Attiecībās ar Krieviju, neskatoties uz tās izvērsto karu militārajā, ekonomiskajā un informācijas jomā, ES ir jāpieliek visas pūles, lai atrisinātu Ukrainas krīzi diplomātiskā ceļā. Lai stiprinātu reģiona drošību, svarīgi ir arī turpināt tālāku ES paplašināšanās politiku, balstoties uz valstu progresu un individuālu pieeju.

Lekciju organizēja ES paplašināšanās studiju centrs (CENS), neatkarīgs Centrāleiropas Universitātes centrs, kas 2011. gadā uzsāka vēstnieku lekciju sēriju ar mērķi nodrošināt iespēju studentiem uzklausīt Ungārijas diplomātiskā korpusa pārstāvju skatījumu par politisko un ekonomisko situāciju viņu valstīs, kā arī par starptautisko attiecību jautājumiem.

Lekcijas apmeklē diplomāti, CENS pētnieki, Centrāleiropas Universitātes studenti un nevalstisko organizāciju pārstāvji.