Latvijas un Somijas divpusējās attiecības

10.12.2014. 13:18

Latvijas un Somijas tradicionāli ļoti labās un ciešās attiecības ir balstītas uz kopīgām interesēm nodrošināt stabilitāti, drošību un labklājību Baltijas jūras reģionā un Eiropā kopumā. Abu valstu sadarbība ir intensīva: regulārs ir valsts augstāko amatpersonu dialogs, noturīga un sekmīga ir praktiskā sadarbība starp nozaru ministrijām, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.