Latvijas divpusējās ekonomiskās attiecības ar Somiju

02.10.2019. 15:27

Somija ir 7. nozīmīgākā Latvijas ārējās tirdzniecības partnere, kā arī nozīmīgs ieguldītājs Latvijas tautsaimniecībā. Abu valstu ciešās ekonomiskās saites apliecina vairāki ekonomiskās sadarbības projekti, no kuriem nesenākie ir Somijas maiznīcas „Fazer" investīcijas meitasuzņēmumā Latvijā, izveidojot jaunu ražotni Ogrē, kā arī Latvijas kokapstrādes koncerna "Latvijas Finieris" meitasuzņēmuma "Riga Wood Finland", iegādājoties bērza saplākšņa ražotni.

Vienlaikus Somijā, tāpat arī Latvijā vēl ir daudz iespēju investīciju piesaistē un jaunu tirgus nišu apgūšanā. Valsts prezidenta vizīte Helsinkos 2015.gada janvārī bija vēl viens solis pretī ciešākai ekonomiskajai sadarbībai abu valstu starpā, jo īpaši ņemot vērā, ka delegācijā bija ap 90 uzņēmēju, kas vizītes ietvaros piedalījās biznesa forumā.

Apzinoties, ka lielāko īpatsvaru no Somijas tiešajām investīcijām Latvijā veido investīcijas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības sektorā (25%), ir svarīgi veicināt sadarbību inovatīvas ražošanas attīstībai, kā arī piesaistīt investīcijas nozarēs ar augstu pievienoto vērtību.

Latvijas un Somijas ekonomisko attiecību statistika