Vēstniece Elita Gavele aicina Gruziju izmantot Latvijas prezidentūras ES Padomē iespējas

23.10.2014. 19:34

23. oktobrī Gudauri, Gruzijā, Latvijas vēstniece Elita Gavele piedalījās Tbilisi Politisko pētījumu skolas organizētajā seminārā „Izvēle par labu demokrātiskai kultūrai”, ar kuru tika atzīmēta skolas 15. dibināšanas gadadiena.

Semināra mērķis ir kopīgi diskutēt par demokrātiskām vērtībām Gruzijas valsts iekšpolitikā un reformu procesos, kā arī par vēlēšanu procesa pilnveidi atbilstoši Eiropas standartiem un Eiropas demokrātijas vērtībām.

Semināra dalībniekus vēstniece E. Gavele informēja par prioritātēm Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā 2015. gada pirmajā pusgadā. Uzrunā E. Gavele iepazīstināja ar Latvijas prezidentūras aktivitāšu plānu, akcentējot pasākumus, kas tiks organizēti Latvijā Austrumu partnerības sadarbības ietvaros. Vēstniece uzsvēra Latvijas, kā arī Igaunijas un Lietuvas nemainīgo atbalstu Gruzijai un tās reformu procesiem. Vēstniece īpaši aicināja Gruziju aktīvi izmanot iespēju, kad Latvija būs prezidējošā valsts ES Padomē, un ar vislielāko atbildību veikt tos mājasdarbus, ko ES gaida no tās. Analizējot Gruzijas un ES attiecību aktuālos jautājumus, tai skaitā šā gada jūnijā parakstītā ES un Gruzijas Asociācijas līguma piemērošanu, vēstniece E. Gavele atzīmēja Austrumu partnerības samita nozīmi, kurš plānots 2015. gada 21. un 22. maijā Rīgā.

Diskusijās kā eksperti par demokrātijas un politiskās kultūras lomu valsts iekšpolitikā pieredzē, kā arī vērojumos dalījās Gruzijas parlamenta bijušais priekšsēdētājs Dāvids Bakradze (David Bakradze), ASV, Šveices, Nīderlandes un Polijas vēstnieki, kā arī Gruzijā akreditēto starptautisko organizāciju pārstāvji.

Tbilisi Politisko pētījumu skola ir 1999. gadā izveidota nevalstiska organizācija, kuras uzdevums ir veicināt demokrātisko institūciju un pilsoniskās sabiedrības attīstību Gruzijā.

Seminārs Gudauri notiek no 23. līdz  24. oktobrim, un tas tradicionāli tiek rīkots ar Eiropas Padomes atbalstu.