Vēstniecība Gruzijā aicina piedalīties vērienīgākajā ārzemēs dzīvojošo tautiešu aptaujā

19.08.2014. 19:31

Latvijas vēstniecība Gruzijā, lai stiprinātu saikni ar latviešu diasporu un veicinātu tautiešu politisko un pilsonisko līdzdalību, saglabājot saikni ar Latviju un latvisko identitāti, aicina piedalīties vērienīgākajā ārzemēs dzīvojošo tautiešu aptaujā.

Lai apzinātu tautiešus, kuri dzīvo ārvalstīs un iegūtu pēc iespējas daudzpusīgāku informāciju par tiem, kuri pēdējās desmitgadēs izbraukuši no Latvijas un par latviešu diasporu kopumā – raksturu, saikni ar Latviju, valodu lietojumu, iesakņošanos savā mītnes zemē, plāniem atgriezties Latvijā un citiem svarīgiem jautājumiem, šā gada augusta sākumā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta (LU FSI) pētnieki ir uzsākuši līdz šim apjomīgāko ārpus Latvijas dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo aptauju.

Aptauja tiek organizēta projekta „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika” ietvaros. Kā norāda šī projekta vadītāja Inta Mieriņa: „Tā būs līdz šim lielākā un ambiciozākā šāda veida aptauja, kuru īstenos Latvijas zinātnieki, cenšoties iegūt pēc iespējas precīzāku kopainu par ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešiem. Aptauja, kopā ar citām projektā īstenotajām aktivitātēm sniegs ne tikai nenovērtējamu ieguldījumu tādu jomu zinātniskā izpētē, kā nacionālās identitātes saglabāšana, darbaspēka mobilitāte, izglītības ekonomika, reemigrācijas un diasporas politika valsts un pašvaldību līmenī, bet bagātinās visas sabiedrības zināšanas un izpratni par Latvijas cilvēkiem - mūsu laikabiedriem visā plašajā pasaulē.”

Plašāka informācija par pētniecisko projektu pieejama internetā - www.migracija.lv .

Aptauja notiek no šā gada 4. augusta līdz 15. septembrim (ar iespējamu pagarinājumu līdz 30. septembrim). Aptaujas anketa ir pieejama latviešu, krievu valodās. Pētnieki cer, ka šī aptauja ļaus iegūt mums visiem vērtīgu informāciju un palīdzēs arī turpmākā praktiskā darbā ar diasporu.

Aptaujas anketa atrodama šeit.

Latvijas Ārlietu ministrija atbalsta šo projektu un ir īpaši ieinteresēta, lai pētījums būtu veiksmīgs un tādējādi tiktu iegūta plašāka informācija par mūsu tautiešiem ārzemēs.