Latvijas eksperte žurnālistus un komunikācijas speciālistus Gruzijā informē par Latvijas pieredzi sabiedrības informēšanā saistībā ar integrāciju ar Eiropas Savienībā

22.07.2014. 14:50

Latvijas eksperte Daiga Holma no 14. līdz 16. jūlijam Tbilisi, Gruzijā, piedalījās seminārā, lai informētu Gruzijas žurnālistus un dažādu valsts iestāžu komunikācijas speciālistus par Latvijas pieredzi sabiedrības informēšanā saistībā ar integrāciju ar Eiropas Savienībā (ES). 

Žurnālistiem un komunikācijas speciālistiem organizētajā seminārā eksperti no Latvijas, Igaunijas un Bulgārijas stāstīja par Baltijas valstu pieredzi  sabiedrības informēšanas kampaņas par Asociācijas līgumu ar ES organizēšanā, publiskās komunikācijas par ES jautājumiem koordinācijā un ES vizibilitātes stratēģijas īstenošanā. Seminārā īpaša uzmanība tika pievērsta Gruzijas žurnālistu un komunikācijas speciālistu sadarbības tīkla izveidei, lai efektīvi informētu iedzīvotājus par ES jautājumiem un Asociācijas līgumu.

Pasākumu organizēja Igaunijas Austrumu partnerības centrs sadarbībā ar Gruzijas Valsts ministriju Eiropas un Eiroatlantiskās integrācijas jautājumos, Gruzijas NATO un ES Informācijas centru, ES delegāciju Gruzijā, Igaunijas vēstniecību Gruzijā, Latvijas Ārlietu ministriju un Bulgārijas vēstniecību Gruzijā.

Eiropas Savienības attiecību veicināšana ar Austrumu partnerības valstīm ir izvirzīta kā viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015. gada pirmajā pusē prioritātēm ārlietu jautājumos.