Gruzijas reģionālo televīziju vadītāji viesojas Latvijas vēstniecībā

14.05.2014. 13:10

13. maijā Latvijas vēstniece Elita Gavele, turpinot Eiropas nedēļas aktivitātes Gruzijā, kā arī atbalstot valsts valdības izstrādāto sabiedrības informēšanas stratēģiju par Eiropas Savienības jautājumiem, uzaicināja visu reģionālo televīziju vadītājus uz Tbilisi dalībai izglītojoši-informatīvā seminārā. Pieaugot sabiedrības interesei par virzību tuvināšanās procesā ar Eiropas Savienību, reģionālie žurnālisti izjūt nepieciešamību pēc vispusējas informācijas gan par notiekošajiem procesiem, gan par ES dalībvalstu skatījumu. Latvijas vēstniecībā izvērsās saturīgi bagāta diskusija. Tajā kopā ar Gruzijas žurnālistiem bija uzaicināti arī Ungārijas, Polijas, Bulgārijas un Igaunijas vēstnieki, kas dalījās ar savu valstu pierdzi Eiropas integrācijas procesā. Lielākā diskusijas daļa tika veltīta Gruzijā virmojošo mītu un nepatiesas informācijas kā par Eiropas Savienību, tā arī par gaidāmo Asociācijas līguma parakstīšanu atspēkošanai. Gruzijas žurnālistus īpaši interesēja mazākumtautību valodu, reliģisko konfesiju un seksuālo minoritāšu  tiesiskais statuss, kā arī garantijas pēc Asociācijas līguma parakstīšanas.

Semināra ietvaros žurnālistiem tika noorganizēta tikšanās ar Gruzijas Eiroatlantiskās valsts ministrijas pārstāvjiem, kas izsmeļoši pastāstīja par Gruzijas valdības paveikto un vēl darāmo sabiedrības informēšanas procesā. Vēstniecība rīkoja žurnālistiem tikšanos arī ar Eiropas Savienības delegācijas Gruzijā vadītāju Filipu Dimitrovu (Philip Dimitrov). Izvērsās izsmeļoša diskusija par tiem uzdevumiem, kas būs jārisina Gruzijas valdībai jau pēc Asociācijas līguma parakstīšanas.   

Ņemot vērā lielo reģionālo televīzijas kanālu vadītāju ieinteresētību šāda veida pasākumos, notika vienošanās, ka nākamā tikšanās vēstniecībā notiks jau jūnija sākumā.

Videosižets par 13. maija semināru tika izplatīts visos divdesmit reģionālajos TV kanālos.