Vēstniecība Gruzijā un Latvijas uzņēmēji piedalās Ziemassvētku labdarības tirdziņā, vācot līdzekļus bērnu atbalstam

09.12.2013. 13:19

7. decembrī Latvijas vēstniecība Gruzijā piedalījās Gruzijas Starptautiskās sieviešu asociācijas (IWG) organizētajā Ziemassvētku labdarības tirdziņā Christmas Expo 2013, ienākumus ziedojot Gruzijas bērnu ar fiziskām un morālām traumām atbalstīšanai un ārstēšanai.

Visas dienas garumā Latvijas stends guva plašu tirdziņa apmeklētāju atsaucību, kas pasākuma noslēgumā vainagojās ar pilnībā izpirktu Latvijas produkciju. Vēstniecības stendā bija iespējams nobaudīt pašceptas magoņmaizītes un speķa pīrādziņus, ka arī pašgatavotu karstvīnu.

Christmas Expo ir ikgadējs labdarības pasākums, kurā piedalās gan Gruzijā akreditētās vēstniecības, gan starptautiskās organizācijas, ienākumus no pārdotajām precēm ziedojot IWG izvēlētajam projektiem, kuri savukārt finansē dažādus labdarības projektus, lielākoties saistītus ar bērnu namiem un trūkumā nonākušām ģimenēm.

Vēstniecība izsaka sirsnīgu pateicību par atbalstu un atsauksmi SIA ,,Piejūra’’, AS ,,Laima’’, SIA ,,Valmiermuižas alus’’, SIA ,,Latfood’’, AS ,,Latvijas Balzams’’, SIA ,,Pure Chocolate’’, SIA ,,Porcelāna galerija’’, SIA ,,MWF’’, ,,Wildgood’’, SIA ,,Amber puzzle’’, SIA „Rix Wood” par produkcijas ziedojumu, kas padarīja Latvijas stendu Latvijas labumu piepildītu un krāšņu.