Latvijas ekonomiskās attiecības ar Ķīnas Tautas Republiku

07.06.2016. 15:23

Ķīna šobrīd ir viens no stratēģiski nozīmīgākajiem Latvijas ekonomiskajiem un tirdzniecības partneriem, kas dažādu sadarbības formātu ietvaros (īpaši 16+1 formāts), paver plašas perspektīvas biznesa iespēju paplašināšanai. Latvija intensīvi apzina jaunus un potenciālus tirgus, un Ķīna ir atzīta par vienu no perspektīvākajiem Latvijas produktu un pakalpojumu galamērķiem.

Sadarbības paplašināšana ar Ķīnu transporta jomā ir viena no svarīgākajām Latvijas 16+1 formāta prioritātēm. Latvijai ir svarīgi ir saglabāt esošās kravu plūsmas, īpaši – piesaistot kravas no Ķīnas un Centrālāzijas. Latvijas galvenās intereses ir kravu piesaiste gan pa sauszemes koridoru, gan arī jūras ceļiem.

Latvijas un Ķīnas ekonomiskās attiecības raksturo arī progress attiecībā uz sadarbības intensificēšanu pārtikas rūpniecības jomā. Lai mazinātu atkarību no ārējās vides apstākļiem, kas Krievijas noteiktā embargo dēļ ir īpaši aktuāli Latvijas pārtikas ražotājiem, īpaša uzmanība tiek veltīta Ķīnas tirgus apguvei, sākotnēji galveno uzmanību fokusējot uz piena un zivju produkcijas eksportu.

Sadarbības veicināšana tūrisma jomā ir svarīgs elements Latvijas un Ķīnas ekonomisko attiecību paplašināšanā. Turklāt tūrisma nozarei ir arī tieša ietekme uz pozitīva valsts tēla veidošanu, kas ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem, lai sekmētu Latvijas preču un pakalpojumu atpazīstamību tālajos tirgos.

Latvijas un Ķīnas ekonomisko attiecību statistika