Kozlovskis informē par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm iekšlietu jomā

05.12.2014. 17:17

5. decembrī Briselē ES dalībvalstu iekšlietu ministri diskutēja par paveikto migrācijas plūsmu pārvaldību, kā arī par Šengenas funkcionēšanu. Tāpat ministri apmainījās viedokļiem par ieviestajiem pasākumiem, kas vērsti pret ārvalstu kaujiniekiem un to atgriešanos, kā arī plašākā kontekstā diskutēja par atjaunotās ES stratēģijas pret radikalizāciju un vervēšanu ieviešanu. Ministrs Kozlovskis informēja arī par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm iekšlietu jomā – migrācijas plūsmu pārvaldība, cīņa ar terorismu un ES Iekšējās drošības stratēģijas atjaunošana.

Briselē iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis vada Latvijas delegāciju Eiropas Savienības (ES) Iekšlietu un tieslietu padomes sanāksmē, lai diskutētu par iekšlietu politikas jautājumiem.

Padomes sēdē ministriem bija padziļināta diskusija par ārvalstu kaujinieku fenomenu, koncentrējoties uz iespējām tiesiski vērsties pret šādām personām un priekšlikumiem par informācijas apmaiņas uzlabojumiem. Mērķis ir panākt pēc iespējas labāku informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par šādām personām. „Daudz kas ir izdarīts, bet daudz kas vēl ir darāms, lai mēs gūtu virsroku šajā cīņā,” teica R. Kozlovskis.

Migrācijas pārvaldības jautājumos Eiropas Komisija un Eiropas Ārējās darbības dienests sniegs pārskatu par ieviestajiem operacionālajiem pasākumiem. Pilnu pasākumu klāstu izstrādāja īpaša darba grupa Vidusjūrai, kā arī Iekšlietu un tieslietu padome šī gada 10. oktobrī.

Ministrs Kozlovskis informēja par Latvijas prezidentūras ES padomē prioritātēm: „Latvijas prioritāte ir migrācijas pārvaldība, cīņa ar terorismu, īpaši uzmanību veltot ārvalstu kaujinieku fenomenam, kā arī Iekšējās drošības stratēģijas aktualizēšana”.