ES Transporta ministru padomē pieņem lēmumu par ostu pakalpojumu konkurētspējas veicināšanu un diskutē par Eiropas dzelzceļa pakalpojumu uzlabošanu

08.10.2014. 22:00

8. oktobrī Luksemburgā norisinājās ES Transporta ministru padomes (turpmāk – Padome) sanāksme, kuras laikā dalībvalstis vienojās par priekšlikumu ostu pakalpojumu finanšu caurspīdīgumam un atvieglotu tirgus piekļuvi ostas pakalpojumiem, kā arī diskutēja par Eiropas dzelzceļa pakalpojumu uzlabošanu un vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi.

Latvijas delegāciju Padomē vadīja un viedokli pauda Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš.

Ostu pakalpojumu regulas priekšlikuma mērķi ir veicināt Eiropas ostu konkurētspēju un samazināt juridiskās neskaidrības, kā arī nodrošināt ostu pakalpojumu finanšu caurspīdīgumu. Tas ilgtermiņā sekmēs investīciju piesaisti ostu sektoram un pieeju lētākiem ūdens transporta pakalpojumiem.

"Šajā jautājumā ir ņemtas vērā Latvijas ostu darbības nacionālā specifika, tāpēc mēs atbalstam kompromisa priekšlikumu", uzsvēra Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš, "Mēs turpināsim strādāt pie šī priekšlikuma Latvijas prezidentūras laikā".

Padomē arī notika ministru viedokļu apmaiņa par Eiropas dzelzceļa pakalpojumu uzlabošanas iespējām un vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveidi. Ministri diskutēja par juridisko pieeju iekšējā dzelzceļa tirgus atvēršanai un tās ietekmi uz investīciju piesaisti dzelzceļa sektoram, kā arī par līdzekļiem un nosacījumiem efektīvas dzelzceļa sistēmas attīstībai

"Latvija piekrīt, ka ES dzelzceļa tirgus atvēršana veicinās investīcijas un inovācijas dzelzceļa sektorā", Padomē teica K. Ozoliņš. "Vienlaikus, virzoties uz ES dzelzceļa iekšējā tirgus atvēršanu, ir būtiski ņemt vērā dalībvalstu atšķirīgos tirgus, ģeogrāfisko stāvokli, kā arī valstu tehniskās atšķirības".

Padomē notika arī ministru diskusijas par aviācijas tirgus atvēršanu tālvadības gaisa kuģiem (droniem), lai veicinātu tālvadības gaisa kuģu drošu izmantošanu civiliem mērķiem.