ES Konkurētspējas ministru padomē diskutē par rūpniecības konkurētspējas stiprināšanu

26.09.2014. 01:26

25. septembrī Briselē notika ES Konkurētspējas ministru padomes sanāksme. Norisinājās diskusijas par rūpniecības konkurētspējas integrēšanu citās ES politikas jomās un par "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu.

ES Konkurētspējas ministru padomes (turpmāk – Padomes) sēdē piedalījās un Latvijas viedokli pauda Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietnieks, vēstnieks Juris Štālmeistars.

Padoms sēdē notika viedokļu apmaiņa par faktoriem, kas pašlaik ietekmē Eiropas rūpniecības konkurētspēju un iespējamajiem risinājumiem, lai palielinātu rūpniecības apjomu ES. Ministri arī diskutēja par veidiem kā efektīvāk integrēt rūpniecību visās ES politikas jomās, kam ir ietekme uz rūpniecības konkurētspēju.

„Konkurētspēja kopumā ir jāņem vērā, izvērtējot vai pieņemot ikvienu jaunu tiesību aktu ES līmenī” uzsvēra Juris Štālmeistars. „Konkurētspēja, tai skaitā rūpniecības konkurētspēja, būtu jāņem arī vērā, vienojoties par ES klimata un enerģētikas politikas ietvaru līdz 2030. gadam”.

Ministri diskutēja arī par "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu. Ministri atskatījās uz "Eiropa 2020" stratēģijas ieviešanu nacionālajā līmenī un galvenajiem šķēršļiem, kā arī izteica viedokļus kā stratēģiju padarīt efektīvāku, lai veicinātu izaugsmi.

Vēstnieks J. Štālmeistars uzsvēra: "Eiropa 2020" stratēģijai ir bijusi pozitīva ietekme. Tās rezultātā ES dalībvalstis ir pievērsušas lielāku uzmanību izaugsmei un nodarbinātībai". "Latvijas prezidentūras laikā ES Padomē skatīsimies, lai pārskatītā "Eiropa 2020" stratēģija būtu fokusētāka un ietvertu aspektus, kas nodrošina lielāku potenciālu izaugsmei un nodarbinātībai kā, piemēram, uzņēmējdarbības vides uzlabošana un ES vienotā digitālā tirgus attīstība."