Latvijas bērnu mākslas darbi Briselē

11.06.2014. 21:25

10. jūnijā Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā vēstniece Ilze Juhansone atklāja latviešu bērnu darbu izstādi „Trejdeviņas saules lec”.

Izstādītie darbi parāda, kā jaunieši saredz dažādas Eiropas Savienības dalībvalstis, integrējot vienojošu elementu – sauli. Projekta mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās un eiropeiskās apziņas veidošanos. Tagad šīs iedvesmas tālāk tiek nodotas Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES apmeklētājiem.

Atklāšanas uzrunā vēstniece aicināja iedvesmoties no darbiem, kas pārstāvniecības ikdienu papildinās ar nenopietnības dzirksti. „Krāsām un idejām bagātie darbi mums ļauj iemācīties un atcerēties katru lietu redzēt no dažādiem skatupunktiem,” uzsvēra I. Juhansone.

Izstāde veidota sadarbībā ar Izglītības ministrijas Valsts izglītības satura centru. Latvijas pārstāvniecības ES telpās Briselē ir izstādīti 29 skolēnu darbi. Plašākai publikai tie būs apskatāmi līdz pat septembrim.