Briselē runā par labas pārvaldības un dzimumu līdztiesības jautājumiem

05.06.2014. 16:53

4. jūnijā Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē sadarbībā ar nevalstisko organizāciju CONCORD rīkoja diskusiju par dzimumu vienlīdzības un labas pārvaldības jautājumiem. Atzīmējot 10 gadus kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), diskusijas uzmanības centrā bija ES 13 jaunāko dalībvalstu pienesums attīstības sadarbības jomā.

Atklājot diskusiju, Latvijas pastāvīgā pārstāve ES, vēstniece Ilze Juhansone atzīmēja, ka mūsu valsts pēdējo 10 gadu pieredze liecina, ka laba pārvaldība un dzimumu līdztiesība ir svarīgi priekšnoteikumi ekonomiskajai izaugsmei, vides ilgtspējībai un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai. Attīstības komisārs Andris Piebalgs izcēla pilsoniskās sabiedrības lielo nozīmi attīstības sadarbībā un aicināja turpināt uzturēt ciešu sadarbību starp nevalstiskajām un valstiskajām organizācijām.

CONCORD direktors Sīnus Džefersens (Seanus Jeffersen) uzsvēra paneļdiskusijas lomu, lai apzinātu labās prakses piemērus un nepieciešamību nevalstiskajām organizācijām plašāk skatīties uz attīstības sadarbību un rūpēties par projektu ilgtspējību.

Paneļdiskusijā pieredzē dalījās pārstāvji no ES institūcijām, pilsoniskās sabiedrības un dalībvalstu pārstāvniecībām.