Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā I. Juhansone: Latvijas dalība ES ir piederība vienotai vērtību sistēmai

01.05.2014. 23:35

30. aprīlī, atzīmējot valsts pirmo desmitgadi Eiropas Savienībā, Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība rīkoja svinīgu pasākumu Latvijas starptautiskajiem sadarbības partneriem Briselē un Eiropas institūcijās strādājošajiem latviešiem.

„Dalība Eiropas Savienībā nav galamērķis, tas ir process, kurā ir jāpiedalās ikvienam,” atklājot pasākumu uzsvēra Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā vēstniece Ilze Juhansone. Svinīgajā uzrunā vēstniece uzsvēra, cik svarīgi ir neuztvert Eiropas Savienību tikai kā finanšu avotu, jo „dalība Eiropas Savienībā nav tikai par naudu, bet gan par piederību vienotā vērtību sistēmā.”

Ilze Juhansone izteica pateicību visiem, kas pielikuši pūles, lai Latvija iestātos vienotajā Eiropas valstu saimē. „Mēs nekad nebūtu tik spēcīgi, ja nebūtu ielikts tik labs pamats”, piebilda vēstniece, izsakot īpašu pateicību bijušajiem Latvijas vēstniekiem Eiropas Savienībā:  Jurim Kanelam, Andrim Piebalgam, Andrim Ķesterim, Eduardam Stiprajam un Normundam Popenam.

Svinīgajā pieņemšanā uzrunu teica arī Andris Ķesteris, kas pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā kļuva par pirmo Latvijas Pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā. „Šodien mēs skaidri redzam kāpēc vajadzēja iestāties Eiropas Savienībā. Latvijas desmit gadi ES ir, ļoti nozīmīgs faktors, lai mūsu neatkarība nostiprinātos”, uzsvēra A. Ķesteris.

Svinīgā daļa tika noslēgta ar Latviešu tulku balvas pasniegšanu. Šo balvu jau trešo gadu pēc kārtas pasniedz Eiropas Komisijas Latviešu tulku nodaļa. Tā tiek dāvāta labākajam un tulkošanai draudzīgākajam  Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības runātājam ES Padomes sanāksmēs. Šogad balvu saņēma Anita Drondina, padomniece vides jautājumos, Evita Stanga, padomniece vides klimata jautājumos un Ričards Derkačs, padomnieks zivsaimniecības jautājumos.

Īpašu pārsteigumu pieņemšanas viesiem sagādāja Briseles Latviešu motokluba svinīgais brauciens, kas noslēdzās pieņemšanas vietā. Viesus priecēja arī džeza ansamblis Andra Amantova vadībā.