Diskusijā Briselē aktualizē jautājumu par ES dokumentu tulkojumu kvalitāti

29.04.2014. 23:38

29. aprīlī Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā (ES) Briselē notika tulkošanas un terminoloģijas jautājumiem ES veltīta diskusija. Tās mērķis bija apspriest aktuālus jautājumus, kas skar ES institūciju savstarpējo sadarbību, kā arī sadarbību ar dalībvalstīm ES tiesību aktu projektu un citu dokumentu tulkošanā un terminoloģijā. Diskusija sniedza iespējas nodibināt tiešus kontaktus starp Latvijas valdības ekspertiem un ES institūciju latviešu valodas tulkotājiem, kā arī terminologiem.

Klātesošie tika iepazīstināti ar pastāvošo tulkojumu sagatavošanas kārtību, esošajiem izaicinājumiem un pastāvošiem labas sadarbības prakses piemēriem, jo īpaši sadarbībai starp nacionālajām iestādēm un ES institūcijām. Dalībnieki pārrunāja veidus, kā uzlabot tulkojamo tekstu atbilstību lingvistiskajām prasībām un juridiskajai terminoloģijai. Dalībnieki vienojās šādā formātā tikties regulāri, un pārrunāt ar tulkošanas terminoloģiju saistītos aktuālos jautājumus.

Pasākumā piedalījās tulkotāji un terminologi no Eiropas Komisijas, ES Padomes, Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības tiesas, kā arī Latvijas Valsts valodas centra, Latvijas nozaru ministriju un citu valstu eksperti.