Latvijas vēstniece Eiropas Savienībā Ilze Juhansone Briselē tiekas ar 32 skolotājiem no Latvijas

18.03.2014. 14:37

17. martā Latvijas vēstniece Eiropas Savienībā Ilze Juhansone tikās ar 32 skolotāju grupu no Latvijas reģioniem un tās vadītāju, žurnālistu Ansi Bogustuvu, lai pastāstītu par Latvijas pārstāvniecības ES ikdienas darbu, kā arī izaicinājumiem.

Vēstniece I. Juhansone pastāstīja par sarežģītajiem kompromisa meklējumiem, kas ir Latvijas pārstāvju Briselē ikdienas darbs, kā arī iezīmēja izaicinājumus, ar kuriem varētu saskarties Latvija tās prezidentūrā ES Padomē 2015. gada sākumā.

Tikšanās noslēgumā Ilze Juhansone novēlēja skolotājiem smelties radošas idejas mācību procesam un turpināt izglītot Latvijas skolēnus par ES.

Pedagogu grupa no visu Latvijas reģionu skolām Briselē viesojas, lai klātienē iepazītos ar ES institūciju darbu. Aktīvo skolotāju grupa tika izvēlēta, novērtējot viņu ieguldījumu skolēnu izglītošanā par ES jautājumiem un organizējot Eiropas dienas pasākumus skolās.

32 skolotāji pārstāv visu Latviju - Aknīsti, Liepāju, Rēzekni, Ogri, Ērgļus, Valmieru, Tukumu, Saldus novada Cieceri, Sēmi, Talsu novada Pūņus, Kuldīgu, Rūjienas novada Jerus, Ventspili, Dagdas novada Šķauni, Skrundu, Pampāļus, Api, Raiskumu, Priekuli,  Murmastienu, Viļaku, Sabili, Sesavu, Riebiņus, Grobiņu, Ķekavu un arī Rīgu.

Pasākums tiek finansēts no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.