Ministru prezidente Laimdota Sraujuma Briselē tiekas ar Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES kolektīvu

06.02.2014. 23:15

6. februārī Latvijas Ministru prezidente Laimdota Straujuma Briselē tikās ar Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā darbiniekiem. 

L. Straujuma informēja pārstāvniecības kolektīvu par jaunās Latvijas valdības prioritātēm, plāniem un arī izaicinājumiem. Runājot par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, 2015. gada pirmajā pusgadā, Ministru prezidente uzsvēra pārstāvniecības neatsveramo lomu tās veiksmīgā nodrošināšanā. „Tieši jūs – diplomāti un ierēdņi,  būsiet tie, kas iznesīs uz saviem pleciem šīs prezidentūras smagumu laikā, kad būs gan jauna valdība un Saeima Latvijā, gan jauns parlaments Eiropā un jauna Eiropas Komisija,” uzsvēra L. Straujuma. „Mēs uz jums paļaujamies!”, apliecināja Latvijas valdības vadītāja.

Tikšanās laikā Ministru prezidente pateicās visam Pastāvīgās pārstāvniecības kolektīvam par līdzšinējo darbu, kā arī pasniedza vairākiem pārstāvniecības darbiniekiem piešķirtos ārlietu ministra un Ministru prezidenta atzinības rakstus. Ministru prezidenta atzinības rakstu saņēma pārstāvniecības trešā sekretāre Linda Kalēja, savukārt ārlietu minista atzinības raksti tika pasniegti pārstāvniecības padomniecei Inesei Allikai, padomniekam Mihailam Kozlovam, padomniecei Ingai Pavlinai un padomniecei Sofjai Ribkinai.

Pirmā vizīte Briselē kā Latvijas valdības vadītājai, Laimdotai Straujumai noritēja sekmīgi, tiekoties gan ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāju Žozē Manuelu Barrozu, gan ar Eiropadomes priekšsēdētāju Hermanu van Rompeju.