Pastāvīgā pārstāve ES Ilze Juhansone ar Latvijas novadu delegāciju pārrunā ES daudzgadu budžeta aktualitātes

10.10.2013. 18:14

9. oktobrī Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā (ES) Ilze Juhansone tikās ar Latvijas novadu delegāciju ES Reģionu komitejā (RK), kuru vadīja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Tikšanās laikā tika diskutēts par ES daudzgadu budžetu 2014. - 2020. gadam, par Latvijas pārstāvniecības, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta darbību un lēmumu pieņemšanas procesu šajā jautājumā. I.Juhansone uzsvēra bezdarba līmeņa, līdzfinansējuma likmes, kā arī makroekonomisko jautājumu svarīgo lomu daudzgadu budžeta pieņemšanas procesā.

Pārrunājot bezdarba problēmu risināšanu ES, tika atzīmēta infrastruktūras attīstības un atjaunošanas nozīme šī aktuālā jautājuma risināšanā. Tika arī pārrunāti Kohēzijas fonda līdzfinansējuma jautājumi un tā projektu izmantošana Latvijā, minot piemērus par Latvijas autoceļu renovēšanas projektiem un to stāvokli Latvijā.

Sarunā tika apspriesta arī situācija attiecībā uz Kopējo Lauksaimniecības politiku Latvijā ES daudzgadu budžeta 2014. - 2020. periodā. Novadu priekšsēdētāji uzsvēra, ka paveiktais darbs Latvijas interešu aizstāvēšanai ir bijis ļoti labs, tomēr Latvijas zemniekiem ir grūti pieņemt situāciju, ka 2019. un 2020. gadā maksājumos saņems tikai 75% no Eiropas vidēja līmeņa.

Sarunas noslēgumā Latvijas delegācijas dalībnieki izteica pateicību vēstniecei par diskusiju un sniegto informāciju, kā arī izteica vēlmi šādas tikšanās organizēt arī turpmāk.