Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES diskutē par efektīvu Latvijas prezidentūru 2015.gadā

08.06.2013. 20:53

8.jūnijā Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā (ES) notika seminārs "Latvijas gatavošanās un prioritātes ES prezidentūrai - savējo skats no ES". Domu apmaiņā piedalījās ES institūcijās Briselē un Luksemburgā strādājošie latvieši, Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības darbinieki Briselē un pārstāvji no Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta Rīgā. Semināra mērķis - dalīties viedoklī, pārdomās un redzējumā par to, kādai vajadzētu būt Latvijas prezidentūrai ES 2015.gada pirmajā pusgadā.

"Mēs vēlamies redzēt efektīvu Latvijas prezidentūru, kas spēj domāt un rīkoties plašākās kategorijās, kas spēj koncentrēties uz galveno un neieslīgt sīkumos," atklājot semināru, uzsvēra Latvijas pastāvīgā pārstāve ES vēstniece Ilze Juhansone. "Ir svarīgi prezidentūrai piesaistīt cilvēkus, kas domā Eiropas kategorijās, kuriem ir viedoklis un kuriem ir interese darboties." Vēstniece pateicās Luksemburgā strādājošiem latviešiem, kuri ierosināja šāda semināra ideju, un visiem tiem, kam ir interese piedalīties šajā procesā.

Latvijas prezidentūras sekretariāta direktore Inga Skujiņa klātesošajiem pastāstīja par galvenajiem virzieniem sekretariāta darbā, no Rīgas puses organizējot gaidāmo prezidentūru - cilvēkresursu piesaiste, saturiskie jautājumi, pasākumu kalendārs, komunikācijas jautājumi, finanses un citi.

Latvijas vēstnieca Beļģijā Lelde Līce-Līcīte semināra dalībniekus informēja par publisko diplomātiju un kultūras programmu, kas tiek plānota prezidentūras laikā.

Semināra dalībnieki aktīvi diskutēja par metodēm, kā veiksmīgāk noteikt Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes, kā sadarboties, kā izmantot Eiropas institūcijās strādājošo tautiešu potenciālu un pieredzi, un kādu intelektuālo devumu viņi var sniegt Latvijai šajā procesā. Klātesošie bija vienisprātis, ka Latvijai sevi jāpierāda kā interesantu un uzticamu ES dalībvalsti, kas gatava strādāt ar Eiropai svarīgiem jautājumiem, domāt Eiropas kategorijās..

"Ir ļoti būtiski, ka šajā sarunā daudz izskanēja vārds - mēs," semināra nobeigumā atzīmēja I.Juhansone. "Ir svarīgi tagad domāt par nākamajiem soļiem, kā veicināt mūsu neformālos kontaktus, lai mēs varētu ciešāk sadarboties."

Semināra dalībnieki vienojās šādus ideju apmaiņas forumus regulāri turpināt arī nākotnē.