Briselē pasniedz latviešu tulku balvu

26.04.2013. 14:49

25.aprīlī Briselē notika Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā diplomātu un darbinieku tikšanās ar Eiropas Komisijas latviešu tulku komandu, kuras laikā tika pasniegta īpašā EK latviešu tulku nodaļas balva labākajam un tulkošanai draudzīgākajam Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības runātājam ES Padomes sanāksmēs. Balvu saņēma bijušais Veselības ministrijas specializētais atašejs Pēteris Ancāns.

Uzrunājot klātesošos, Latvijas pastāvīgā pārstāve ES vēstniece I.Juhansone pateicās latviešu tulkiem par godam veikto darbu, ikdienā tulkojot Latvijas pārstāvju un ministru uzrunas visu līmeņu ES Padomes sanāksmēs. „Jūsu spēja dažkārt steidzīgi nolasīto runu novest līdz klausītājam mierīgi un saprotami ir apbrīnojama, paldies jums par to,” uzsvēra vēstniece. Cieša Latvijas pārstāvju un latviešu tulku sadarbība ir īpaši svarīga, gatavojoties Latvijas preszidentūrai ES 2015.gadā.

Savā uzrunā EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors Marko Benedeti (Marco Benedetti) norādīja, ka laikā, kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, latviešu valoda no nacionālas un reģionālas valodas ir kļuvusi par starptautisku valodu, kas, pateicoties labai tulkošanai, tiek pastāvīgi lietota Eiropas institūcijās.

EK Latviešu tulku nodaļas vadītāja Ieva Zauberga, pateicoties Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES diplomātiem par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību ar latviešu tulkiem, atzina: „Mums visiem ir kopīgs mērķis, lai Latvijas intereses Briselē tiktu veiksmīgi aizstāvētas un lai Latvijas vārds un latviešu valoda plaši izskanētu.”

Gadskārtējas tulku balvas savu valstu labākajiem runātājiem ES Padomes sanāksmēs pasniedz Latvijas, Somijas un Spānijas tulku nodaļas.