Šodien plānota ES dalībvalstu diskusija par tālāku ES rūpniecības konkurētspējas kāpuma nodrošināšanu (Ekonomikas ministrija)

10.12.2012. 13:20

Šā gada 10.decembrī ES Konkurētspējas ministru padomes sanāksmē ES dalībvalstu pārstāvji diskutēs par vairākiem Latvijas ekonomikai nozīmīgiem jautājumiem, no kuriem kā būtiskākos var izdalīt ES vienotā tirgus tālākās attīstības perspektīvu, kā arī priekšlikumus rūpniecības politikas pilnveidošanai nolūkā sekmēt Eiropas rūpniecības izaugsmi un ekonomikas atveseļošanos. Latvijas viedokli padomes sanāksmē paudīs Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce.

Efektīvi funkcionējošs un patiesi integrēts ES Vienotais tirgus ir ārkārtīgi svarīgs visas ES un Latvijas ekonomikas konkurētspējas celšanai, kā arī tam, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus ar vieglāku un ērtāku piekļuvi ES Vienotā tirgus sniegtajām priekšrocībām.

Latvijai ir svarīgi, ka pie ES Vienotā tirgus attīstības tiek nodrošināta fokusēta, koordinēta un apņēmīga rīcība un ka arī turpmāk ES Vienotā tirgus jautājumiem tiktu saglabāta augsta politiskā prioritāte.

Vienlaikus, Latvija uzsver, ka ES Vienotā tirgus stiprināšana ir pastāvīgs un nebeidzams process un „Vienotā tirgus aktu” (gan I gan II) pasākumi ir tikai daļa no nepieciešamajām turpmākajām darbībām. Tādēļ Latvija pauž atbalstu arī citiem ES Vienotā tirgus attīstības virzītājspēkiem, piemēram, Pakalpojumu direktīvas pilnīgai ieviešanai, Vienotā tirgus pārvaldības tālākai attīstībai, t.sk. tiesību aktu saskaņotības un kvalitātes uzlabošanai, savstarpējās atzīšanas principa piemērošanai un progresa panākšanā digitālā vienotā tirgus turpmākajā attīstībā, lai radītu jaunas darba vietas un sniegtu reālu labumu iedzīvotājiem un uzņēmējiem gan šobrīd, gan arī ilgtermiņā.

Tāpat Padomes sēdē plānota diskusija par Eiropas Padomes sagatavotajiem priekšlikumiem ES rūpniecības konkurētspējas un izaugsmes atjaunošanai. Modernas nacionālās industriālās politikas izstrāde un ieviešana ir viena no šā brīža Latvijas ekonomikas prioritātēm, tāpēc Latvija atbalsta Padomes piedāvātos rīcības virzienus, kas sekmētu Latvijas rūpniecības konkurētspējas paaugstināšanos.

EP rosina aktivizēt visu pušu darbu pie investīciju palielināšanas jaunu tehnoloģiju ieviešanai tirgū un atbalstīt visa veida inovācijas; vienotā tirgus, tostarp vienotā enerģētikas tirgus, tālākas stiprināšanas; administratīvā sloga mazināšanas un konkurētspējas novērtēšanas; efektīvas ES intelektuālā īpašuma tiesību sistēmas; ES uzņēmumu piekļuves finansējumam sekmēšanas; kā arī pie prasmju un cilvēka kapitāla attīstības.

Tāpat Padome aicina īstenot pasākumus vairākās ES rūpniecībai svarīgās nozarēs, piemēram, būvniecībā, autobūvē, aizsardzības rūpniecībā, kā arī kultūras un radošajās industrijās.

Kā prioritātes Latvija izvirza ES Vienotā tirgus tālākas integrācijas nozīmīgumu, tostarp nepieciešamību novērst šķēršļus arī patiesa ES enerģijas tirgus izveidei un atvēršanai. Latvija uzsvērs arī ES ārējās dimensijas nozīmīgumu ES rūpniecībai (piekļuve trešo valstu publisko iepirkumu tirgiem, labāko standartu piemērošana starptautisko investīciju aizsardzībai, eksporta ierobežojumu samazināšana/atcelšana izejvielām trešajās valstīs).

Vienlaikus nemainīgas Latvijas prioritātes rūpniecības konkurētspējas stiprināšanai ir uzņēmumu piekļuves finansējumam uzlabošana, atbalsts inovācijai, kvalitatīvas uzņēmējdarbības vides veidošana, kā arī neatbilstību mazināšana starp darba tirgus pieprasījumu un piedāvājumu.

Ar citiem ES Konkurētspējas padomes sanāksmē plānotajiem izskatāmajiem jautājumiem varat iepazīties „Latvijas nacionālajā pozīcijā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2012.gada 10.decembra sanāksmē izskatāmajos Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos”: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40270006&mode=mk&date=2012-12-04

Evita Urpena

LR Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālr: 67013193;

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Web: www.em.gov.lv;

Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam

Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija;

Youtube: http://www.youtube.com/siltinam