Vēstniece Ilze Juhansone tiekas ar Latvijas Universitātes Eiropas studiju maģistra programmas studentiem

16.11.2012. 19:28

16.novembrī Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā (ES) apmeklēja Latvijas Universitātes Eiropas Studiju Maģistra programmas 1.kursa studenti, lai tiktos ar Latvijas pastāvīgo pārstāvi ES, vēstnieci Ilzi Juhansoni un Latvijas Bankas nozares padomnieci Inesi Alliku. Studentus īpaši interesēja jautājumi par Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības ES lomu un funkcijām, par Latvijas interešu aizstāvības un lobija iespējām un sadarbību ar citu, arī ne-ES dalībvalstu pārstāvniecībām ES. Diskusija raisījās arī par eiro ieviešanas un eirozonas aktuālajiem notikumiem. 

Latvijas pastāvīgā pārstāve ES, vēstniece Ilze Juhansone stāstīja Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības darbību, pārstāvot un īstenojot Latvijas intereses Eiropas Savienībā.  Latvijas diplomāti un nozaru eksperti aktīvi sadarbojas ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu, bet lielāko darba daļu pavada, darbojoties Eiropas Savienības Padomē. „Sadarbība un tieša komunikācija ar ES dalībvalstu partneriem ir stratēģiski nepieciešama un svarīga nacionālo interešu īstenošanā un aizstāvēšanā,” piebilda Ilze Juhansone.

Atbildot uz studentu jautājumiem par gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2015.gadā, vēstniece uzsvēra prakses un teorētisko zināšanu sinerģijas nozīmi veiksmīgas prezidentūras īstenošanā.

Latvijas Bankas nozares padomniece Inese Allika, runājot par eiro ieviešanas procesu Latvijā, aicināja to vērtēt kompleksi un izvērtēt objektīvos un subjektīvos ieguvumus ilgākā laika periodā, uzsverot stabilitātes un ilgtspējas faktoru Latvijas nākotnei.

Latvijas Universitātes Eiropas Studiju Maģistra programmas ietvaros 1.kursa studentiem katru gadu tiek organizēts studiju seminārs Briselē. Studenti apmeklē Eiropas Savienības institūcijas Briselē, NATO, kā arī Eiropas Tiesu un Eurostat Luksemburgā.

Brauciena mērķis ir iepazīstināt studentus ar Eiropas Savienības institūcijām, to funkcijām, darbību un ikdienas uzdevumiem. Šogad Briseles Studiju seminārā piedalījās 12 studenti no Latvijas un apmaiņas studenti no Baltkrievijas, Krievijas, Serbijas, Bosnijas un Hercegovinas, Kosovas, Ķīnas, Laosas.