Vēstniece Ilze Juhansone aicina Latvijas reģionālo mediju pārstāvjus aktīvi iesaistīties ES procesu un notikumu atspoguļošanā

03.10.2012. 20:59

3.oktobrī Briselē Latvijas reģionālo mediju pārstāvji tikās ar Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvi ES, vēstnieci Ilzi Juhansoni, lai pārrunātu jautājumus par konkrētām Latvijas reģionu attīstības iespējām ES Finanšu ietvara 2014.-2020.gadam sarunu procesa kontekstā.

Ilze Juhansone reģionālo mediju pārstāvjiem izklāstīja aktualitātes Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības darbā, pārstāvot un īstenojot Latvijas intereses Eiropas Savienībā, īpaši akcentējot diskusijas par nākamo ES finanšu ietvaru, ekonomiskās un monetārās savienības, kā arī banku uzraudzības sistēmas izveides procesu. Vēstniece uzsvēra kopīgu un koordinētu darbību izšķirošo nozīmi, skaidrojot un pārstāvot Latvijas intereses dažādos līmeņos ES Finanšu ietvara 2014.-2020.gadam sarunu procesā. Atbildot uz jautājumu par ES iespējamā finansējuma turpmāko izlietojumu, vēstniece atzina atbildīgu stratēģisku lēmumu pieņemšanas nozīmi valstu nacionālā līmenī.

Pārrunājot mediju lomu ES procesos un to atspoguļošanā, vēstniece aicināja Latvijas reģionālo mediju žurnālistus konsekventi un padziļināti atspoguļot šī brīža nozīmīgos ES attīstības procesus, īpaši domājot par gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Padomē 2015.gada pirmajā pusē.