Latvijas Pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā Ilze Juhansone ar Latvijas Lielo pilsētu mēriem pārrunā Latvijas interešu īstenošanas iespējas

18.09.2012. 23:34

18. septembrī  Latvijas pastāvīgā pārstāve Eiropas Savienībā (ES) vēstniece Ilze Juhansone tikās ar Latvijas Lielo pilsētu vadītāju delegāciju pārrunās par ES Finanšu ietvara 2014.-2020.gadam sarunu procesu un iespējām kopīgi strādāt, lai pārliecinātu sarunu partnerus par Latvijas interesēm  un vajadzībām šajā procesā.

Sarunas gaitā vēstniece Ilze Juhansone sniedza informāciju par Latvijas interesēm ES finanšu ietvara sarunu procesā, uzsverot nepieciešamību īpaši skaidrot Latvijas viedokli divos būtiskos jautājumos – kohēzijas finansējums un platībmaksājumi zemniekiem.

„Lai sasniegtu pozitīvu rezultātu sarunu noslēgumā, mums ir jāpanāk plaša izpratne ES institūcijās un dalībvalstīs par to būtisko nozīmi, ko struktūrfondu finansējums nodrošina Latvijas ekonomikai, tālākai izaugsmei un konkurētspējai,” uzsvēra Ilze Juhansone. „Un šeit ir svarīgs ne vien valdības darbs, bet visu mūsu kopīga sadarbība”.

Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētu pārstāvji iesaistījās dzīvā diskusijā par Latvijas interesēm un vajadzībām nākamajā plānošanas periodā, kā arī turpmāko rīcību, lai panāktu pietiekamu finansējuma apjomu Latvijai nozīmīgu projektu īstenošanai.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) biedri, lielo pilsētu mēri, ieradušies Briselē, lai tiktos ar Eiropas Parlamenta (EP) un Eiropas Komisijas (EK) pārstāvjiem un pārliecinātu par Latvijas vajadzībām nākamajā plānošanas periodā.