Eiropas līderi Briselē vienojas par Eiropas Savienības Izaugsmes un nodarbinātības paktu un pirmo reizi kopīgi diskutē par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam

29.06.2012. 20:11

2012. gada 28.-29.jūnijā Briselē notika Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāju tikšanās, kurā pirmo reizi valstu vadītāji kopīgi diskutēja par ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam un tā ietekmi uz ES ekonomiskās attīstības ilgtspēju.

Latvijas Ministru prezidents V.Dombrovskis vairākkārt uzsvēra, ka ES daudzgadu budžeta galvenais uzdevums ir konverģences jeb atšķirību izlīdzināšana starp ES dalībvalstīm. Tāpēc Latvijai īpaši svarīgs ir kohēzijas politikas finansējums nākamajā periodā un vienlīdzīgas iespējas Latvijas zemniekiem konkurēt vienotajā tirgū.

ES dalībvalstu vadītāji meklēja risinājumus ES izaugsmes, investīciju un darbavietu izveides veicināšanai, atkārtoti pauda apņēmību saglabāt un stiprināt ekonomisko un monetāro savienību. Līdz šī gada beigām tiks izstrādāts tālākās rīcības plāns.

Tāpat tika apstiprināts Izaugsmes un nodarbinātības pakts, kurā paredzēti pasākumi un reformas, kas veicamas dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī. Papildus reformām valstu vadītāji vienojās arī par finansiālo atbalstu ekonomikas stimulēšanai. Tika pieņemts lēmums par 120 miljardu novirzīšanu iedarbīgai ekonomikas veicināšanai īstermiņā, kā arī apstiprināta apņemšanās ES daudzgadu budžetu 2014.-2020.gadam orientēt uz izaugsmes, nodarbinātības, konkurētspējas un konverģences mērķu sasniegšanu.

28.jūnija vēlā vakarā Eirozonas valstis nāca klajā ar saskaņotu paziņojumu par īstermiņa pasākumiem finanšu stabilitātes nodrošināšanai - eirozonas banku uzraudzības mehānisma izveidi un iespēju grūtībās nonākušu banku pamatkapitālu palielināt ar Eiropas stabilizācijas mehānisma līdzekļiem. 

29.jūnija rītā trīs Baltijas valstu vadītāji tikās ar Eiropas Komisijas prezidentu Žozē Manuelu Barrozu  un atkārtoti uzsvēra kopīgās intereses ES daudzgadu budžetā un lūdza Komisijas atbalstu Kohēzijas politikas finansējuma un tiešo maksājumu jautājumu risināšanā. Komisijas prezidents izrādīja izpratni par Baltijas valstu nostāju un norādīja, ka Baltijas valstis savas intereses pārstāv ļoti pārliecinoši.