Eiropas līderi diskutē par ES ekonomiskās izaugsmes iespējām un tās praktiskajiem risinājumiem

24.05.2012. 13:54

Trešdien, 23.maijā Briselē notika neformālā Eiropadomes sanāksme, kurā Latviju pārstāvēja Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Savā ielūguma vēstulē Eiropadomes priekšsēdētājs Hermanis Van Rompejs aicināja Eiropas Savienības valstu un valdību vadītājus uz atvērtu un neoficiālu viedokļu apmaiņu par Eiropas ekonomisko izaugsmi un darbavietu izveidi.

Šā gada 9.maijā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par nepieciešamo turpmāko aktīvo rīcību izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai, aicinot analizēt un izvērtēt fiskālās konsolidācijas un konverģences jeb tautsaimniecību integrācijas procesu saliedēšanas iespējas, lielu uzmanību pievēršot pasākumu kopumam, kas mazinātu spriedzi valsts parādu tirgos un banku nozarē.

Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji neformālās Eiropadomes sarunās galveno uzmanību pievērsa konkrētiem projektiem un idejām, kas tiek piedāvātas Eiropas izaugsmes veicināšanai: projektu obligācijas, Eiropas Investīciju bankas pamatkapitāla palielināšana, ES fondu efektīvāku piesaiste un eiro obligācijas.

Līdzās citu konkrētu programmu īstenošanas novērtējumam Eiropas Komisijas prezidents Žozē Manuels Barozu kā pozitīvu piemēru minēja Latviju, kurā ievērojamus līdzekļus plānots ieguldīt profesionālās izglītības iestāžu materiālās bāzes modernizācijai.

Sanāksmes noslēgumā Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans Van Rompejs atzina, ka ES dalībvalstu vadītāju tikšanās bija fokusēta, noskaidrojoša un tieša, dalībvalstu līderiem nonākot pie vienota secinājuma par finansiālās stabilitātes un izaugsmes savstarpēji saistītām likumsakarībām un to attīstības iespējām.

Eiropadomes neoficiālā tikšanās tika organizēta, lai tuvinātos ES dalībvalstu vienotai izpratnei par Eiropas izaugsmes programmas galvenajiem aspektiem un sagatavotos šā gada jūnija Eiropadomes sanāksmei, kurā plānots pieņemt lēmumus par dalībvalstīm saistošām rekomendācijām par nepieciešamajām strukturālajām reformām un nodarbinātības politiku, kā arī par ES daudzgadu budžeta iespaidu uz Eiropas izaugsmi.

Premjera videokomentārs pirms sanāksmes

Foto