Latvijas diplomāti Briselē tiekas ar Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes studentiem.

26.04.2012. 12:28

24. un 25.aprīlī Latvijas Republikas Pastāvīgo pārstāvniecību ES un Latvijas Republikas vēstniecību Beļģijas Karalistē apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes studenti, lai mācību braucienu ietvaros iepazītos  un uzzinātu vairāk par Latvijas valsts pārstāvju darbību Latvijas interešu īstenošanā un aizstāvību ES kontekstā, kā arī, lai iepazītos ar Latvijas vēstniecības Beļģijā galvenajiem darbības virzieniem.

25.aprīlī ar Rīgas Tehniskās universitātes transporta, ekonomikas un loģistikas fakultātes studentiem tikās Latvijas pastāvīgā pārstāve, vēstniece  ES Ilze Juhansone un Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde Līce-Līcīte, savukārt 24.aprīlī ar Latvijas Universitātes Politisko zinātņu katedras 2.kursa studentiem  tikās Latvijas Pastāvīgās pārstāves ES vietnieks, vēstnieks  Juris Štālmeistars.

Ilze Juhansone un Juris Štālmeistars stāstīja un atbildēja uz studentu jautājumiem par Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības darbību, sadarbības partneriem un šībrīža aktuālo dienaskārtību, pārstāvot un īstenojot Latvijas intereses Eiropas Savienībā.  Vēstnieki deva ieskatu ES lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā, skaidroja procesa praktiskos un pēctecīgos aspektus. Vēstniece Ilze Juhansone aicināja studentus apgūt ne tikai vispārējās zināšanas par ES jautājumiem, bet, apzinoties Latvijas vajadzības, apgūt arī specifiskas atsevišķas nozares zināšanas un prasmes ES politikas kontekstā.

Latvijas vēstniece Beļģijā Lelde Līce – Līcīte sarunā ar studentiem akcentēja Latvijas – Beļģijas ekonomiskās sadarbības prioritāro nozīmi, ievērojot Beļģijas un Latvijas uzņēmēju vēlmi dažādot piedāvāto pakalpojumu un preču noieta tirgu. Savukārt Latvijas atpazīstamības veicināšana ir nozīmīgs darbības virziens, ņemot vērā Briseles kā Eiropas galvaspilsētas piesātināto kultūras vidi un plašo auditoriju.

Latvijas diplomāti Briselē tradicionāli iesaistās Latvijas augstskolu organizēto mācību braucienu programmu sagatavošanā un īstenošanā, veidojot ciešu sadarbību ar studentiem un Latvijas ekspertiem Eiropas Savienības jautājumos.