Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES ver savas durvis publiskajām konsultācijām par BEREC darba programmu

21.10.2011. 23:28

21. oktobrī Briselē Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES savās telpās uzņēma Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja rīkotās publiskās konsultācijas par BEREC darba programmu 2012. gadam. Publisko konsultāciju mērķis ir apspriest ar elektronisko komunikāciju nozares pārstāvjiem un ieinteresētajām pusēm to, kā uzlabot pakalpojumus ES iedzīvotāju interesēs. BEREC arī nākamajā gadā plāno aktīvi turpināt darbu pie tādiem mums visiem ikdienā nozīmīgiem jautājumiem kā platjoslas interneta un mobilo sakaru pieejamība un kvalitāte, kā arī zemākas pakalpojumu cenas.

Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība ES uzskata, ka ir būtiski sadarboties ar Rīgā izvietoto BEREC biroju, kā arī sniegt atbalstu darbam iekšējā tirgus harmonizācijai elektronisko komunikāciju jomā. Svarīgi atzīmēt, ka informāciju un komunikāciju tehnoloģiju joma ir viena no dinamiskajām un inovatīvākajām nozarēm, kur regulatīvā ietvara pilnveidošana ir nozīmīga Eiropas ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai un globālās konkurētspējas stiprināšanai.

BEREC birojs ir pirmā Latvijā izvietotā ES līmeņa institūcija. Pēc sekmīga Latvijas valsts amatpersonu un diplomātu lobija lēmumu par Rīgu kā BEREC biroja mītnes vietu ES dalībvalstis pieņēma 2010.gada 31.maijā. Šī gada 14.oktobrī svinīgā atklāšanas ceremonijā, piedaloties valsts augstākajām amatpersonām, tika oficiāli atklāta BEREC biroja pastāvīgā mītnes vietā Rīgā.