Latvijas pastāvīgā pārstāve ES un Eiropas Parlamenta deputāti vienojas arī turpmāk aktīvi iestāties par Latvijas interesēm saistībā ar ES daudzgadu budžetu

06.10.2011. 13:41

5.oktobrī Briselē notika kārtējā Latvijas pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā, vēstnieces Ilzes Juhansones tikšanās ar Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā. Šoreiz deputāti tika iepazīstināti ar aktuālajiem jautājumiem gatavojoties oktobra Eiropadomei, Latvijas prioritāšu īstenošanā Polijas prezidentūras laikā, kā arī tika sniegta jaunākā informācija ES daudzgadu budžeta kontekstā.

Pārrunājot Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumu nākamajam 2014. līdz 2020.gada plānošanas periodam, Ilze Juhansone uzsvēra, ka īpaša uzmanība jāpievērš Kohēzijas politikai. Atsaucoties arī uz 30.septembrī 3 Baltijas valstu un Ungārijas ministru prezidentu parakstīto vēstuli, vēstniece norādīja, ka Latvijai nav pieņemams EK priekšlikums ierobežot Kohēzijas politikas finansējuma piešķīrumu 2,5 % apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP). Šāds priekšlikums nozīmē Latvijai pieejamā finansējuma ievērojamu samazinājumu, kam nav ekonomiska un loģiska izskaidrojuma. Ņemot vērā Latvijas veiksmīgo ES fondu apguvi šajā periodā, EK izmantotais arguments par absorbcijas spējām ir pretrunīgs, nepamatots, un uz Latviju nav attiecināms.

Tāpat tika minēta nepieciešamība turpināt darbu, lai nodrošinātu vienlīdzīgus un godīgus tiešmaksājumus visiem ES zemniekiem Kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros.

Vēstniece aicināja Latvijas deputātus aktīvi lobēt Latvijas intereses.

Kā ziņots iepriekš, Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu 2014. līdz 2020.gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas politikas finansējuma nodrošināšana, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ekonomikas izaugsmei, un infrastruktūras attīstībai, kā arī godīgu un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.