Latvijas pārstāve Eiropas Savienībā tiekas ar Latvijas delegāciju ES Reģionu komitejā

01.07.2011. 17:29

1.jūlijā Briselē Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja, vēstniece Ilze Juhansone tikās ar Latvijas delegāciju ES Reģionu komitejā, kuru vada Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs, Ventspils novada domes deputāts Andris Jaunsleinis.

Tikšanās ietvaros notika diskusija par Eiropas Komisijas sagatavoto priekšlikumu Finanšu ietvaram 2014 – 2020.gadam un Latvijas skatījumu uz to. Īpaša uzmanība sarunā tika pievērsta Latvijas interešu aizstāvēšanai, lemjot par Kohēzijas politiku un  kopējo lauksamniecības politiku.

Pārrunājot izaicinājumus Latvijas interešu aizstāvēšanā, tika atzīmēta līdzšinējā veiksmīgā sadarbību un apstiprināta abpusēja vēlme šo sadarbību attīstīt, gan risinot ikdienas jautājumus, gan plānojot kopīgus pasākumus Latvijas prezidentūras ES ietvaros 2015.gadā.

Latvijas delegācija ES Reģionu komitejā uzturas Briselē Reģionu komitejas plenārsesijas ietvaros no 30.jūnija līdz 1.jūlijam.