Latvijas pārstāve Eiropas Savienībā tiekas ar Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā

27.06.2011. 12:00

22.jūnijā Briselē Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā vadītāja, vēstniece Ilze Juhansone bija aicinājusi uz kārtējo tikšanos Latvijas deputātus Eiropas Parlamentā. Šoreiz tikšanās mērķis bija informēt EP deputātus par Latvijas skatījumu  par Eiropadomes darba kārtības jautājumiem. 2011.gada 23.-24.jūnijā notiks Eiropadomes sanāksme, kurā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji padziļināti diskutēs par ekonomikas politikas un migrācijas jautājumiem, kā arī Horvātijas progresu sarunās par iestāšanos ES. Eiropadomē sagaidāmas diskusijas par robežkontroles, migrācijas un patvēruma jautājumiem. Tiks meklēti risinājumi attiecībā uz izaicinājumiem, ko radījuši nesenie notikumi ES Dienvidkaimiņu reģionā - ārējo robežu aizsardzības stiprināšana, Šengenas zonas stiprināšana, legālās migrācijas pārvaldība, patvēruma politikas stiprināšana un sadarbība ar trešajām valstīm migrācijas jomā. Latvija uzskata, ka būtiska ir migrācijas politikas ārējās dimensijas stiprināšana, jo efektīva migrācijas plūsmu pārvaldība nav iespējama bez sadarbības ar migrācijas plūsmu izcelsmes un tranzīta valstīm. Šengenas zonas izveide ir viens no nozīmīgākajiem ES sasniegumiem, tāpēc Latvija uzskata, ka jebkuras izmaiņas tās darbības nosacījumos ir ļoti rūpīgi jāizvērtē un jāizsver to radītās sekas.

Runājot par aktuālajiem darba uzdevumiem Eiropas Savienībā, vēstniece I.Juhansone informēja deputātus par sagatavošanās procesu sarunām par nākamo Finanšu ietvaru 2014-2020. gadam.