Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

29.06.2020. 13:13

Vācijā dzimušais bērns ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja viņa dzimšanas brīdī viens vai abi vecāki ir Latvijas pilsoņi.

Lai reģistrētu bērnu par Latvijas pilsoni un saņemtu personas kodu, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums;
  2. bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. abu vecāku pasu kopijas;
  4. vecākam, kurš ir Latvijas nepilsonis - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
  5. Vācijas dzīvesvietas pieraksta izziņas kopija un  abu vecāku (Latvijas pilsoņu) aizpildīts iesniegums par viņu dzīvesvietu Vācijā;
  6. apliecinājums (bankas kvīts kopiju vai internetbankas izdruku), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva;
  7. ierakstītam sūtījumam (Einschreiben) marķēta aploksne ar Jūsu adresi, dzimšanas apliecības oriģināla atpakaļ saņemšanai.

Vēršam uzmanību, ka par bērna reģistrāciju, vienlaicīgi nesagatavojot pieteikumu pirmajam vai jaunam personu apliecinošajam dokumentam ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību, ir jāmaksā konsulārā nodeva 40.00 EUR apmērā.

Konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:

Botschaft der Republik Lettland 
IBAN: DE52 1004 0000 0266 5057 01 
Commerzbank Berlin 
BIC: COBADEFFXXX 
Maksājuma mērķis: bērna vārds, uzvārds, bērna reģistrācija

Lēmumu par pilsonības piešķiršanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un par to nosūta vēstuli bērna vecākiem uz norādīto adresi Vācijā.

Pēc pilsonības piešķiršanas un personas koda saņemšanas, bērnam var pieteikt pasi / personas apliecību.