Konsulārā informācija

20.05.2020. 11:20

Informējam, ka Latvijas Republikas vēstniecības Vācijas Federatīvajā Republikā Konsulārās nodaļas pieņemšana tiek atsākta ierobežotā apjomā no 2020.gada 14.maija.

Lūdzam ņemt vērā, ka vēstniecībā pieņems apmeklētājus tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Apmeklētāji bez pieraksta pieņemti netiks.
Iesniegumi, kas nepieciešami, lai varētu pieteikt pasi vai personas apliecību, tiks nosūtīti iepriekš. Lūdzam tos jau aizpildītus iesniegt vēstniecībā tikšanās laikā.

Vienlaicīgi Konsulārās nodaļas telpās tiks ielaists tikai viens apmeklētājs vai vienas ģimenes locekļi.
Pieņemšanas laikā lūdzam lietot sejas aizsarglīdzekļus/maskas.

Uzturoties vēstniecības teritorijā, lūdzam stingri ievērot vēstniecības darbinieku norādījumus un ar izpratni uzņemt neērtības, kas saistītas ar iespējamo gaidīšanu ārpus vēstniecības telpām.

Konsulārie pakalpojumi Latvijas valstspiederīgajiem Vācijā pieejami tikai Latvijas vēstniecībā Berlīnē. Latvijas goda konsuli Vācijā konsulārās funkcijas neveic. Apmeklētāji konsulārajā nodaļā tiek pieņemti tikai, pamatojoties uz iepriekšēju pierakstu.

Pieteikt apmeklējumu Jūs varat:

Piesakot apmeklējumu, jānorāda: apmeklējuma mērķis, Jums vēlamais apmeklējuma datums un laiks, Jūsu vārds un uzvārds un tālruņa numurs.

Par konsulārajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, VPay, Maestro, MasterCard).

Vēstniecības Konsulārās daļas apmeklētāju pieņemšanas laiki:

Pirmdiena:

13:00 - 16:00

Otrdiena:

10:00 - 13:00
Trešdiena:

10:00 - 13:00

Ceturtdiena:

13:00 - 16:00

Piektdiena:

10:00 - 13:00

Sestdiena:

slēgts

Svētdiena:

slēgts

Ārpus darba laika ārkārtas situācijās (nāves gadījumi, smagas saslimšanas, katastrofas, utml.) lūdzam zvanīt uz Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežūrtālruni +371 26 33 77 11.

Vēstniecībā ir pārtraukta vīzu izsniegšana, tādēļ trešo valstu pilsoņiem nepieciešamības gadījumā ir jāvēršas Latvijas vēstniecībā Polijā.

Vēstniecības Konsulārā nodaļa ir slēgta Latvijas svētku dienās:

1.janvāris

Jaungada diena

*

Lielā piektdiena, pirmās un otrās Lieldienas

1. maijs

Darba svētki, Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas diena

4. maijs

Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

23. jūnijs

Līgo vakars

24. jūnijs

Jāņu diena

18. novembris

Latvijas proklamēšanas diena

24., 25. un 26. decembris

Ziemassvētki (Ziemas Saulgrieži)

31. decembris

Vecgada diena