Konsulārā informācija

11.06.2021. 09:42

Informējam, ka Latvijas vēstniecībā Baltkrievijā uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta konsulāro funkciju veikšana.

 Aicinām Latvijas valstspiederīgos ievērot piesardzību sabiedriskās vietās, kur pulcējas daudz cilvēku.

Diennakts dežūrtālrunis Latvijas valstspiederīgajiem ārkārtas situācijās: +371 26337711

 

Latvijas valstspiederīgos, kas nokļuvuši ārkārtas situācijā Baltkrievijā un kuriem nepieciešama konsulārā palīdzība (piemēram, ir nozudis personu apliecinošs dokuments), lūdzam sazināties ar jebkuras ES dalībvalsts vēstniecību Minskā vai ar Latvijas konsulātu Vitebskā, vai ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa diennakts tālruni ārkārtas situācijām +371 26337711.

Par iespējām saņemt konsulāros pakalpojumus (pases/ID, izziņas, uzturēšanās atļaujas u.c.) lūdzam sazināties ar jebkuru Latvijas pārstāvniecību (piemēram, konsulātu Vitebskā, vēstniecību Ukrainā, vēstniecību Polijā u.c.).

Personām, kurām ieceļošanas vīza ir nepieciešama, lai dotos uz tuva radinieka bērēm Latvijā, aicinām ar savu lūgumu griezties pie Latvijas Valsts robežsardzes un prasīt vīzu uz robežas.

 

No 7. jūnija dokumentus D vīzas saņemšanai Latvijas konsulātā Vitebskā (dokumentus iesniedzot Pony Express vīzu centrā Vitebskā) var iesniegt Baltkrievijā dzīvojošas šādas personu kategorijas:

 • darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA (arī sezonas strādnieki);
 • personas, kuras ir saņēmušas pozitīvu lēmumu no PMLP par uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju un kurām atļauta ieceļošana Latvijā atbilstoši MK noteikumiem Nr.360 (09.06.2020);
 • preču un kravu pārvadātāji;
 • pilna laika un apmaiņas programmās studējošie, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un ierašanās Latvijā ir nepieciešama studiju programmas apguvei;
 • sportisti uz darba līguma pamata;
 • kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai.

No 10. jūnija Šengenas (C) vīzas Latvijas vārdā Minskā izsniedz Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Baltkrievijā. Šengenas vīzas pieteikuma dokumentus var iesniegt Vācijas vēstniecībā personas, kas dzīvo ārpus Vitebskas apgabala un ietilpst kādā no šādām kategorijām:

 • Latvijas valstspiederīgo un ES pilsoņu laulātie un bērni līdz 21 gada vecumam;
 • darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA (ja ir Latvijas puses uzņēmuma ielūguma vēstule angļu vai krievu valodā vai PMLP ielūgums angļu valodā);
 • starptautiskie preču un kravu pārvadātāji (ja ir Latvijas puses uzņēmuma ielūguma vēstule angļu vai krievu valodā vai PMLP ielūgums angļu valodā);
 • jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa;
 • sportisti, sporta darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā (ja ir Latvijas puses uzņēmuma ielūguma vēstule angļu vai krievu valodā vai PMLP ielūgums angļu valodā).

NB! Lūdzam ņemt vērā, ka vīzu pieteikumu iesniegšana Vācijas vēstniecībā Minskā notiek šādi:

 • Personām vispirms jāvēršas Latvijas konsulātā Vitebskā, lai saņemtu saskaņojumu dokumentu  iesniegšanai Vācijas vēstniecībā;
 • Personām jāraksta uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un jāpievieno visi nepieciešamie ieceļošanas mērķi pamatojošie dokumenti;
 • Konsulāts Vitebskā informē Vācijas vēstniecību par minēto pieteikumu;
 • Vācijas vēstniecība Minskā sazinās ar vīzas pieteicēju, lai vienotos par vīzas pieteikuma iesniegšanas laiku.

 

No 2020. gada 12. oktobra visiem, kas ieceļo Latvijā, jāaizpilda elektroniskā anketa vietnē covidpass.lv. Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas.  Papildus informācija pieejama šeit

No 2021. gada 25. janvāra, ieceļojot Latvijā, jābūt apliecinājumam par negatīvu Covid-19 infekcijas molekulāri bioloģiskā PCR testa rezultātu (ko veic no iztriepēm, kas ņemtas no deguna un mutes dobuma), kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai  pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas individuāli. Atzīmei par negatīvu testa rezultātu ir jābūt aizpildītajā covidpass.lv anketā. Papildus informācija pieejama šeit.

Ieceļošana Latvijas Republikā ir iespējama caur Baltkrievijas – Latvijas robežšķērsošanas punktiem Urbāni – Silene vai Grigorovščina – Pāternieki, kā arī caur lidostu "Rīga".

 

Kopš 2020. gada 20. decembra saistībā ar epidemioloģisko situāciju, Baltkrievijas pilsoņiem un ārvalstniekiem, kuri Baltkrievijā uzturas ar pastāvīgo vai termiņuzturēšanās atļauju uz laiku ir liegta izceļošana no valsts pa sauszemes robežpunktiem.

Ierobežojums neattiecas uz diplomātisko un dienesta pasu turētājiem, oficiālajām delegācijām, starptautiskajiem kravu pārvadātājiem, kuģu un lidmašīnu ekipāžām, dzelzceļa brigādēm un personām, kas norīkotas komandējumā, pilsoņiem, kas dodas apciemot smagi slimu tuvu radinieku vai uz bērēm, dodas saņemt medicīnisko palīdzību un tam ir apliecinoši dokumenti, strādā vai mācās ārvalstīs. Strādājošajiem jāuzrāda darba līgums ar ārvalstu uzņēmumu, darba atļauju, iebraukšanas atļauja. Tiem, kuri mācās – jāuzrāda dokumenti par izglītības iegūšanu ārvalstu izglītības iestādēs vai Baltkrievijas Republikas izglītības iestādes nosūtījums mācībām ārvalstīs.

Izbraukt no Baltkrievijas teritorijas tie, kuri ārvalstīs strādā, mācās vai kuriem ir uzturēšanās atļauja cita valstī, varēs ne biežāk kā reizi 6 mēnešos.

  

Lai novērstu COVID-19 izplatību, no 2020. gada 1. novembra ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem uz laiku tiek ierobežota ieceļošana Baltkrievijas Republikā izmantojot sauszemes un ūdens robežpunktus. 

Ierobežojumi ieceļot neattiecas uz: 

-  diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;

-  oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;

-  ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;

- transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus; iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;

- Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;

- ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;

- ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;

- saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;

-  ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;

- Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;

- ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču – Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem un kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra.

Minētie ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz Minskas starptautisko lidostu.

Personām, kas ierodas no valstīm ar nelabvēlīgu slimības COVID-19 attīstības gaitu, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Saraksts aplūkojams Baltkrievijas Veselības aizsardzības ministrijas mājas lapā. 

Ieceļojot Baltkrievijas teritorijā no valsts, kas nav minēto valstu sarakstā  ir nepieciešams uzrādīt negatīvu COVID-19 testu baltkrievu, krievu vai angļu valodā. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms robežas šķērsošanas ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi. Robežas šķērsošanas punktā ir jāuzrāda testa oriģināls. Ieceļojot Baltkrievijā no sarakstā minētajām valstīm, būs nepieciešams ievērot obligātu 10 dienu pašizolāciju, izņemot gadījumus, kad sarakstā minētās valstis tiek šķērsotas tranzītā 24h laikā.