Konsulārā informācija

20.05.2020. 15:06

Atgriešanās Latvijā ir iespējama caur Minskas lidostu. Ielidojot Minskas lidostā, jāsaņem Baltkrievijas tranzīta (izceļošanas) vīza. Aptuvenās izmaksas 20 - 30 EUR.

Pēc ielidošanas jāmeklē transfērs, kas aizvestu līdz Baltkrievijas-Latvijas robežkontroles punktam Urbāni - Silene.  Izceļošana no Baltkrievijas iespējama tikai caur Baltkrievijas - Latvijas robežu. 

Ir pieejami transfēri no Minskas lidostas, kurus iespējams rezervēt iepriekš pakalpojuma sniedzēja mājaslapā vai pa telefonu pēc ielidošanas. Rezervējot pa telefonu, maksimālais auto gaidīšanas laiks - 30 min - 60 min. 

https://taxi-best.by/mtaxi?d=Urbany-Silene

https://maxtax.by/transfer-aeroport-minsk-2-urbany-silene/

https://www.tpb.by/Minsk-BorUrbani.aspx 

 Robeža jāpāriet ar kājām. Latvijas pusē jābūt patstāvīgi organizētam privātajam transportam, lai nokļūtu mājās.

 Informācija par reisiem, kuri ielido Minskas lidostā, atrodama šeit: http://airport.by

 Uzmanību!

Latvijas valstspiederīgais Baltkrievijā var ieceļot tikai ar derīgu pasi.

Ja tiek plānots izmantot Baltkrieviju, lai atgrieztos Latvijā, un pasei ir beidzies derīguma termiņš, ir nepieciešams noformēt atgriešanās apliecību tuvākajā Latvijas vēstniecībā.

Latvijas vēstniecības apliecinājums par to, ka pase ar beigušos derīguma termiņu var joprojām tikt izmantota kā personu apliecinošs dokuments, netiek uzskatīts par pietiekošu pamatu ieceļošanai Baltkrievijā.

Tāpat aicinām pirms došanās uz Baltkrieviju iepriekš nofotografēties, lai paātrinātu Baltkrievijas vīzas saņemšanas procesu.

Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi ārkārtējās situācijas apstākļos

 

Sakarā ar ārkārtējā stāvokļa pagarināšanu līdz š.g. 9. jūnijam, informējam, ka Latvijas vēstniecība Baltkrievijā turpina nodrošināt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās.

 

Vīzu pieteikumi tiks pieņemti tikai vīzu centrā “Pony Express”. Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt tikai šādas personu kategorijas:

- Veselības aizsardzības profesionāļi, veselības aizsardzības līdzekļu pētnieki un sociālās aprūpes darbinieki

- Personas, kas ceļo ārkārtēju ģimenes apstākļu dēļ (humāni apsvērumi, piemēram, slimība, bēres);

- Humanitārās palīdzības sniedzēji, kuru ieceļošana saistīta ar darba pienākumu veikšanu - saskaņojot ar vēstniecību;

- Preču un kravu pārvadātāji, tostarp jūrnieki.

 

 

Informējam, ka sākot ar 2020. gada 26. februāri Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā sniegtie konsulārie pakalpojumi (uzturēšanās atļauju jautājumi, personu apliecinošu dokumentu noformēšana, izziņu sagatavošana, pilsonības jautājumi, dokumentu izprasīšana u.c.) tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Elektroniski pierakstīties pakalpojumu saņemšanai ir iespējams šeit

Šengenas vīzas saņemšana

Dokumentus Šengenas vīzas noformēšanai var iesniegt kompānijas ‘’Pony Express’’ Vīzu centrā,  adrese: Minska, Kalvarijskaja 42. Vīzu centra pieņemšanas laiki: darba dienās no 9:00 līdz 17:00 (papildinformācija pieejama „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by)

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai vēstniecībā var iesniegt šādas kategorijas:

  • Etniskie latvieši, līvi un viņu laulātie un bērni;
  • Personas, kuru ieceļošanas mērķis, ir radinieka slimība vai bēres Latvijā;
  • Dienesta un diplomātisko pastu turētāji;
  • Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
  • personas, kuras dodas uz Latviju oficiālo vizīšu ietvaros (uzrādot nosūtošās organizācijas vēstuli un uzņemošās puses apliecinājumu par oficiālu vizīti valsts vai pašvaldību līmenī).
  • Ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē*) 

*Šī direktīva attiecas vienīgi uz tiem ES pilsoņiem, kuri ceļo uz kādu ES dalībvalsti, kas nav to valstspiederības valsts, vai jau uzturas tur, proti, ES pilsonis īsteno vai jau ir īstenojis savas tiesības brīvi pārvietoties.

 

Sākot ar 23.06.2015. Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kas ir 12 gadus vecas un vecākas, iesniedzot vīzu pieteikumus jāierodas personīgi.

 

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļauju noformēšanai notiek ceturtdienās no pulksten 9:00 līdz 12:00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Par vēstniecības sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar bankas maksājumu kartēm vai ar pārskaitījumu uz Valsts kases kontu.

 

Publisko dokumentu legalizācija

Vēstniecībā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.