Konsulārā informācija

24.11.2020. 12:53

Saistībā ar Baltkrievijas Republikā notiekošajām protesta akcijām aicinām Latvijas valstspiederīgos ievērot piesardzību sabiedriskās vietās, kur pulcējas daudz cilvēku.

  Informējam, ka Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā sniegtie konsulārie pakalpojumi (uzturēšanās atļauju jautājumi, personu apliecinošu dokumentu noformēšana, izziņu sagatavošana, pilsonības jautājumi, dokumentu izprasīšana u.c.) tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Elektroniski pierakstīties pakalpojumu saņemšanai ir iespējams šeit

 

Diennakts dežūrtālrunis Latvijas valstspiederīgajiem ārkārtas situācijās: +371 26337711 

Lai novērstu COVID-19 izplatību, no 1. novembra ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem uz laiku tiek ierobežota ieceļošana Baltkrievijas Republikā izmantojot sauszemes un ūdens robežpunktus. 

Ierobežojumi ieceļot neattiecas uz: 

-  diplomātisko un dienesta pasu turētājiem;

-  oficiālo delegāciju vadītājiem un dalībniekiem;

-  ārzemniekiem, kuri sniedz starptautisku bezatlīdzības palīdzību Baltkrievijas Republikai;

- transportlīdzekļu vadītājiem, veicot starptautiskos autopārvadājumus, kā arī starptautisko pasta sūtījumu pārvadājumus; iekšzemes ūdenstransporta kuģu apkalpes locekļiem, vilcienu brigādēm, starptautiskā dzelzceļa satiksmes lokomotīvju brigādēm;

- Baltkrievijas Republikas pilsoņu laulātajiem, vecākiem vai bērniem;

- ārzemniekiem, kuriem ir tiesības uz pastāvīgu vai pagaidu uzturēšanos Baltkrievijas Republikas teritorijā;

- ārzemniekiem ar darba atļauju apliecinošiem dokumentiem darbam Baltkrievijas Republikas teritorijā;

- saistībā ar tuvinieku smagu slimību vai tuva radinieka nāvi;

-  ārzemniekiem, kuri transportē cilmes šūnas vai transplantācijas orgānus;

- Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuri šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju tranzītā, lai dotos uz Krievijas Federāciju;

- ārzemniekiem, kuri tranzītā šķērso Baltkrievijas Republikas teritoriju saskaņā ar Baltkrievijas Republikas valdības un Ukrainas Ministru kabineta Nolīgumu par autoceļa atvieglotu lietošanas kārtību Slavutiču – Černobiļas AES, Černobiļas AES darbiniekiem, transportlīdzekļiem un kravām un uzņēmumiem, kā arī ārvalstu speciālistiem, kuri iesaistīti Starptautisko Černobiļas AES slēgšanas projektu īstenošanā no 2009. gada 20. janvāra.

Minētie ieceļošanas ierobežojumi neattiecas uz Minskas starptautisko lidostu, kas darbojas ierastajā režīmā.

Personām, kas ierodas no valstīm ar nelabvēlīgu slimības COVID-19 attīstības gaitu, jāievēro 10 dienu pašizolācija. Saraksts aplūkojams Baltkrievijas Veselības aizsardzības ministrijas mājas lapā: http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/strany-krasnoy-zony.php  

Ieceļojot Baltkrievijas teritorijā no valsts, kas nav minēto valstu sarakstā  ir nepieciešams uzrādīt negatīvu COVID-19 testu baltkrievu, krievu vai angļu valodā. Testam jābūt veiktam ne vēlāk kā 72 stundas pirms robežas šķērsošanas ar polimerāzes ķēdes reakcijas metodi. Robežas šķērsošanas punktā ir jāuzrāda testa oriģināls.  Ieceļojot Baltkrievijā no sarakstā minētajām valstīm, būs nepieciešams ievērot obligātu 10 dienu pašizolāciju, izņemot gadījumus, kad sarakstā minētās valstis tiek šķērsotas tranzītā 24h laikā. 

Plašāka informācija pieejama Baltkrievijas Valsts robežkomitejas mājaslapā: https://gpk.gov.by/news/gpk/77911/ Baltkrievijā ir ieviests obligāts masku valkāšanas režīms, maskas jālieto sabiedriskajās vietās un sabiedriskajā transportā.  

 

Vīzu pieteikumi tiek pieņemti tikai vīzu centrā “Pony Express”. Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt šādas personu kategorijas:

- Latvijas valstspiederīgo laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildnībā vai apgādībā, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Latvijas Republikas;

- darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA (arī sezonas strādnieki);

- personas, kuras ir saņēmušas pozitīvu lēmumu no PMLP par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas piešķiršanu vai reģistrāciju;

- personas, kas ceļo ārkārtēju ģimenes apstākļu dēļ (humāni apsvērumi, piemēram, slimība, bēres);

- preču un kravu pārvadātāji;

- jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa;

- diplomātisko un dienesta pasu turētāji, kuri strādā Latvijā;

- pilna laika un apmaiņas studenti, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē;

- sportisti, sporta darbinieki, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvji, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā. Sportistiem, kuri plāno ieceļot uz darba līguma pamata, nepieciešams uzrādīt LIAA apliecinājuma vēstuli;

- ārzemnieki, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija;

- kultūras darbinieki, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai.

 

Vīzas saņemšana

Dokumentus Šengenas vīzas noformēšanai var iesniegt kompānijas ‘’Pony Express’’ Vīzu centrā,  adrese: Minska, Kalvarijskaja 42. Vīzu centra pieņemšanas laiki: darba dienās no 9:00 līdz 17:00 (papildinformācija pieejama „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by)

 

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai vēstniecībā var iesniegt šādas kategorijas:

  • Personas, kuru ieceļošanas mērķis, ir radinieka slimība vai bēres Latvijā;
  • Personas, kuras pieprasa vīzu humānu apsvērumu dēļ; 
  • Dienesta un diplomātisko pasu turētāji.

 

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļauju noformēšanai notiek pēc iepriekšēja pieraksta. Par vēstniecības sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar bankas maksājumu kartēm vai ar pārskaitījumu uz Valsts kases kontu.

 

Publisko dokumentu legalizācija

Vēstniecībā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.