Konsulārā informācija

31.01.2020. 11:41

Uzmanību!

Sākot ar 2019.gada 1. aprīli, vēstniecībā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.

 

Šengenas vīzas saņemšana

Dokumentus Šengenas vīzas noformēšanai var iesniegt kompānijas ‘’Pony Express’’ Vīzu centrā,  adrese: Minska, Kalvarijskaja 42. Vīzu centra pieņemšanas laiki: darba dienās no 9:00 līdz 17:00 (papildinformācija pieejama „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by)

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai vēstniecībā var iesniegt šādas kategorijas:

  • Etniskie latvieši, līvi un viņu laulātie un bērni;
  • Personas, kuru ieceļošanas mērķis, ir radinieka slimība vai bēres Latvijā;
  • Dienesta un diplomātisko pastu turētāji;
  • Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
  • personas, kuras dodas uz Latviju oficiālo vizīšu ietvaros (uzrādot nosūtošās organizācijas vēstuli un uzņemošās puses apliecinājumu par oficiālu vizīti valsts vai pašvaldību līmenī).
  • Ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē*) 

*Šī direktīva attiecas vienīgi uz tiem ES pilsoņiem, kuri ceļo uz kādu ES dalībvalsti, kas nav to valstspiederības valsts, vai jau uzturas tur, proti, ES pilsonis īsteno vai jau ir īstenojis savas tiesības brīvi pārvietoties.

 

Sākot ar 23.06.2015. Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kas ir 12 gadus vecas un vecākas, iesniedzot vīzu pieteikumus jāierodas personīgi.

 

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļauju noformēšanai notiek katru ceturtdienu no pulksten 9:00 līdz 12:00 bez iepriekšēja pieraksta.

Par vēstniecības sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar bankas maksājumu kartēm vai ar pārskaitījumu uz Valsts kases kontu.