Latvijas ekonomiskās attiecības ar Azerbaidžānu

16.08.2019. 13:54

Valstu attiecības ir draudzīgas un konstruktīvas, tiek uzturēts aktīvs politiskais dialogs. Valstis ir abpusēji ieinteresētas veicināt ekonomisko sadarbību. Jau šobrīd Latvijai un Azerbaidžānai ir izveidojusies sadarbība pārtikas rūpniecības, lauksaimniecības, ķīmiskās rūpniecības, mašīnbūves, IKT, finanšu pakalpojumu, transporta un loģistikas, tūrisma un viesmīlības, nekustamā īpašuma attīstīšanas jomās. Tāpat pastāv priekšnoteikumi tālākai divpusējās ekonomiskās sadarbības attīstībai, jo ir izveidota plaša līgumtiesiskā bāze, pastāv vairāki ekonomiskās sadarbības formāti – Latvijas-Azerbaidžānas Starpvaldību komisija, Latvijas-Azerbaidžānas Lietišķās sadarbības padome. 2018. gadā Rīgā tika atvērts Azerbaidžānas Tirdzniecības nams un norisinās darbs pie Latvijas Tirdzniecības nama atvēšanas Baku.

Vēstniecība veicina divpusējās ekonomiskās attiecības ar Azerbaidžānu, veicot abu valstu uzņēmēju informēšanas pasākumus, kā arī sniedzot konsultācijas uzņēmējiem par eksportu uz Azerbaidžānā un investīciju iespējām Latvijā. Līdzās vispārējai informācijai par ekonomiskās sadarbības iespējām un informācijai par biznesa vidi Azerbaidžānā vēstniecība aicina Latvijas uzņēmējus iepazīties arī ar OECD Pretkorupcijas konvencijas piemērošanas pasākumiem un izmantot KNAB sagatavotos materiālus uzņēmējiem, kas atrodami  https://www.knab.gov.lv/lv/education/uznemejiem/.