Uzrunas ANO Ģenerālajā asamblejā

11.10.2017. 16:34