Koalīcija par interneta brīvību

13.09.2017. 16:21

Koalīcija par interneta brīvību (Freedom Online Coalition, turpmāk - Koalīcija) ir valstu grupa, kuras mērķis ir veicināt interneta brīvību – vārda, biedrošanās, pulcēšanās brīvību un privātuma aizsardzību – virtuālajā vidē. Koalīcija tika nodibināta konferencē Nīderlandē 2011. gadā, un Latvija tai pievienojās 2012. gada 7. decembrī.

Koalīcijas dalībvalstis regulāri apmainās ar informāciju par vārda brīvības, kā arī citu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu interneta vidē; organizē pasākumus, lai sekmētu to aizsardzību; sadarbojas dažādos starptautiskos forumos; sadarbojas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumiem un pilsonisko sabiedrību. Tās galvenie darbības principi ir sadarbības veicināšana starp valstīm no dažādiem reģioniem, kā arī iekļaujošas līdzdalības pieeja (multi-stakeholder approach), kuras pamatā ir visu ieinteresēto pušu – valstu, starptautisko organizāciju, privātā sektora, pilsoniskās sabiedrības, akadēmisko aprindu un IKT jomas ekspertu – iesaiste.

Koalīcijas dalībvalstu skaits kopš tās dibināšanas ir pieaudzis no 15 līdz 30 valstīm. 2011. gadā Koalīciju nodibināja Austrija, Kanāda, Čehija, Francija, Igaunija, Gana, Īrija, Kenija, Maldivu salas, Meksika, Mongolija, Nīderlande, Lielbritānija, ASV un Zviedrija. 2012. gadā pievienojās Somija, Kostarika, Tunisija un Latvija, 2013. gadā - Gruzija un Vācija, 2014. gadā – Moldova, Japāna un Lietuva, 2015. gadā - Austrālija, Norvēģija, Polija un Jaunzēlande, 2016. gadā – Argentīna.

Koalīcija reizi gadā organizē augsta līmeņa konferenci. Līdz šim tās ir notikušas Nīderlandē, Kenijā, Tunisijā, Igaunijā, Mongolijā un Kostarikā.

Ar Koalīcijas atbalstu ticis izveidots Digitālo aizstāvju partnerības (Digital Defenders Partnership) fonds, kura mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas paredzēti ātras reaģēšanas nodrošināšanai uz cilvēktiesību pārkāpumiem interneta vidē. Fonds savu praktisko darbību uzsāka 2013. gadā, un tā aptver Centrālāziju, Tuvos Austrumus, Dienvidaustrumāziju un Centrālameriku. No 2013. gada līdz 2016. gadam Latvija ik gadu veikusi brīvprātīgo iemaksu (10 000 ASV dolāru) fonda budžetā.