Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padome

10.04.2019. 15:39

2016.gada 9.novembrī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs parakstīja rīkojumu par ārlietu ministra Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padomes izveidi.

Ekspertu padomes galvenais mērķis ir pēc ārlietu ministra lūguma veikt konkrēta jautājuma padziļinātu juridisku izpēti, ņemot vērā gan Latvijai saistošās starptautisko tiesību normas, gan plašāko starptautiski tiesisko kontekstu, un piedāvāt risinājuma variantus.

Padomē ir četri atzīti starptautiskie un Eiropas tiesību eksperti no vairākām Latvijas un ārvalstu augstskolām un advokātu birojiem, kas ir neatkarīgi savā darbībā un vērtējumos. Eksperti darbojas uz brīvprātības principa pamata un savā brīvajā laikā.

Rīkojums par Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padomes personālsastāvu

Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgo ekspertu padomes dalībnieku biogrāfijas

Apsvērumi Latvijas Pilsonības likuma grozījumu jautājumā

Atzinums jautājumā par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā no Eiropas Savienības tiesību un Satversmes viedokļa

Starptautisko un Eiropas tiesību neatkarīgās ekspertu padomes (NEP) atzinums par sankciju institūtu starptautiskajās tiesībās