Izveidota Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padome

27.01.2015. 17:25

2014.gada 19.augustā Ministru kabinets apstiprināja Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes izveidi. Padomes priekšsēdētājs ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un priekšsēdētāja vietnieks – ekonomikas ministrs. Padomē darbojas arī kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, Valsts prezidenta kancelejas un Ministru prezidenta biroja pārstāvji, Latvijas Institūta direktors, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors, Rīgas Tūrisma attīstības biroja valdes loceklis, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretārs, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs.

Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes darbības galvenais mērķis ir nodrošināt saskaņotu valsts pārvaldes iestāžu un citu institūciju sadarbību sekmīgai Latvijas ārējā tēla veidošanai.

Padomes nolikums http://likumi.lv/doc.php?id=268365 (19.08.2014. MK noteikumi Nr.477)