Ārpolitikas ekspertu padome

08.10.2018. 15:53

Ārpolitikas ekspertu padome ( 29.04.2015.)

Ārpolitikas ekspertu padome uzdevumi diskutēt par Latvijai svarīgiem ārpolitikas jautājumiem , veicinot vienotas un veiksmīgas ārpolitikas plānošanu un īstenošanu.

Ārpolitikas ekspertu padomes priekšsēdētāja ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu

fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žanete Ozoliņa.

Padomes locekļi:

Dace Akule - „Providus” direktore;

Toms Baumanis – Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs;

Vjačeslavs Dombrovskis - Rīgas Ekonomikas Augstskolas asociētais profesors;

Inesis Feldmanis – Latvijas Universitātes Vēsture un filozofijas fakultātes Rietumeiropas un Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājs;

Ojārs Ēriks Kalniņš - Saeimas deputāts, Saeimas Ārlietu komisijas vadītājs;

Andis Kudors – Austrumeiropas politikas pētījuma centra valdes loceklis, izpilddirektors;

Pauls Raudseps – žurnāla „Ir” žurnālists;

Toms Rostoks – Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas asociētais profesors;

Andris Sprūds – Latvijas Ārpolitikas institūta direktors;

Pēteris Viņķelis -  Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes padomnieks