Pasākumi

16.01.2020. 12:50

Ārlietu ministrija pasniedz Ilgtspējas indeksa Godīgas tirdzniecības balvu

Ārlietu ministrija jau piekto gadu pasniedz Godīgas tirdzniecības balvu. Godīgas tirdzniecības balva ir Ārlietu ministrijas iniciatīva, lai apbalvotu uzņēmumus, kas ārējā tirdzniecībā vai ražošanā ievēro OECD atbildības uzņēmējdarbības principus. Uzņēmumi tiek vērtēti atbilstoši Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ekspertu izstrādātajiem kritērijiem Ilgtspējas indeksa ietvaros.

48057087862 2a17b14009 h

Atbildīgu biznesa vēstnešu programma

Latvijas Nacionālais kontaktpunkts piedalās Atbildīgu biznesa vēstnešu programmas pasākumos, lai iepazīstinātu ar OECD Vadlīnijām atbildīgai uzņēmējdarbībai (Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem), uzticamības pārbaudes (due diligence) īstenošanu un ieviešanu uzņēmumu pārvaldes sistēmās, kā ar Nacionālo kontaktpunktu darbību un lomu sūdzību izskatīšanā par OECD Vadlīniju pārkāpumiem.

IMG 0310

Seminārs par atbildīgām piegādes ķēdēm

Latvijas Nacionālais kontaktpunkts piedalās seminārā par atbildīgām piegādes ķēdēm, kur iepazīstina ar OECD Vadlīnijām atbildīgai uzņēmējdarbībai (Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem) un to lomu, veicinot uzņēmējdarbības uzvedību uz sociālo apstākļu ievērošanu to darbībā un piegādes ķēdēs.

49032689698 c8db85540f w