OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem

28.10.2019. 12:55

OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem ir visaptverošākās valdību rekomendācijas multinacionālajiem uzņēmumiem, kas paredz brīvprātīgus principus un standartus atbildīgai biznesa veikšanai.

Vadlīnijas ir akceptējušas visas OECD dalībvalstis, kā arī 12 OECD ne-dalībvalstis, kas ir pievienojušās OECD Starptautisko investīciju un multinacionālo uzņēmumu deklarācijai. Latvija šai deklarācijai pievienojās 2004. gada sākumā.

Minēto valstu valdības ir apņēmušās veicināt vadlīniju ievērošanu, rekomendējot tās ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas šajās valstīs un pašmāju uzņēmumiem, kas darbojas ārvalstīs.

Vadlīnijas aptver sekojošas jomas:

  • cilvēktiesības
  • nodarbinātība un darba kolektīvās attiecības
  • vide
  • korupcijas un naudas izspiešanas apkarošana
  • patērētāju tiesības
  • zinātne un tehnoloģijas
  • konkurence
  • nodokļi

 

 Brošūra: OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem - Atbildīga uzņēmējdarbība

brosura

 

Noderīga informācija  

OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem

OECD Vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem un informācija, kas saistīta ar Vadlīniju ieviešanu un veicināšanu.

ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi

OECD WatchOECD Watch

Arodbiedrību padomdevēju komiteja OECD 

Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvā padome OECD