Augstu valsts amatpersonu vizītes

23.11.2016. 09:03

Viena no Latvijas valsts prioritātēm ir efektīvas un vienotas ārējās ekonomiskās politikas īstenošana, kas vērsta uz eksporta atbalstu un investīciju piesaistes veicināšanu. Augstu Latvijas valsts amatpersonu vizītes ārvalstīs ar biznesa delegācijas līdzdalību sniedz iespēju Latvijas uzņēmējiem nodibināt augsta līmeņa kontaktus ar potenciālajiem biznesa partneriem citās valstīs.

Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomes apstiprinātās Vadlīnijas augstu valsts amatpersonu vizīšu koordinēšanai valsts ārējo ekonomisko interešu kontekstā.